Atnaujintas 2007 liepos 27 d.
Nr.57
(1554)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Sutvirtinimo sakramento šventė

Vyskupas Jonas Kauneckas
ir Kupiškio dekanas bei klebonas
kan. Vladas Rabašauskas (dešinėje)
šventoriuje mielai fotografavosi
su priėmusiais Sutvirtinimo sakramentą

KUPIŠKIS. Birželio 30-osios dieną, šeštadienio vakarą, prie Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios lūkuriavo šventiškai pasipuošę jauni žmonės. Šventovė juos džiugino savo didingumu, puikia akustika. Dairantis po milžinišką bažnyčios erdvę, ji man priminė Paryžiaus Dievo Motinos katedrą, kurioje teko būti. Prie altoriaus laiptų buvo paklotas ąžuolo lapų vainikas. Jį dovanojo tikintieji vyskupui J. Kauneckui jiems suteikus Sutvirtinimo sakramentą.

Vyskupas Kupiškyje lankėsi dvi dienas. Šeštadienį Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje aukodamas šv. Mišias jis priminė, kad laukiantys sutvirtinimo jau turi būti atlikę išpažintį, o sutvirtinamųjų tėvai – priėmę Sutvirtinimo sakramentą. Ganytojas liko patenkintas, kad tokioje didelėje bažnyčioje yra visiems kur atsisėsti. Tačiau negailėjo karčių žodžių vyrams. Vyrai, anot vyskupo, yra dvasiškai silpnesni nei moterys, jie dažniau žudosi, pasuka nusikaltimo keliu, nugrimzta į alkoholizmo liūną.

Didelei jaunimo grupei vysk. J.Kauneckas suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo Kupiškio dekanas ir klebonas kan. Vladas Rabašauskas, vikaras kun. Saulius Kumelis. Priėmusiems sutvirtinimą laimės asmeniniame gyvenime ir sveikatos linkėjo vyskupas. Kan. V.Rabašauskas tarė nuoširdų ačiū ganytojui už jo apsilankymą Kupiškyje, už jo išmintingą vadovavimą Panevėžio vyskupijai, linkėjo aukštam svečiui stiprios sveikatos. Kas norėjo, po šv. Mišių šventoriuje galėjo nusifotografuoti su vyskupu ir dekanu.

Bronius VERTELKA

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija