Atnaujintas 2007 liepos 27 d.
Nr.57
(1554)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

„Skriaudžiamieji“

Petras Katinas

Nors net Kremliaus oficialieji asmenys, kad ir labai nenoromis, pripažįsta, jog nepriklausomoje Lietuvoje rusų tautybės žmonių niekas neskriaudžia, nepersekioja, kaip tai atseit daroma Estijoje ir Latvijoje, Lietuvos rusų sąjungos veikėjai savo spaudoje ir pasisakymuose sukėlė ir kelia nemažą triukšmą dėl neva mūsų valdžios ketinimų „prispausti“ rusų kalbą Lietuvoje. Visai nesvarbu, kad mūsų sostinėje rusiškai kalbant išgirsi dažniau nei lietuviškai. Štai Lietuvos rusų sąjungos atsakingoji sekretorė Larisa Dmitrijeva, Vilniaus miesto tarybos narė, pasipiktino Nacionalinės televizijos ir radijo tarybos sprendimu nuo rudens nebetransliuoti laidos „Večernij vestnik“. Esą tuo sprendimu LRT taryba pažeidžia nacionalinių mažumų teises, skriaudžia visus mokesčių mokėtojus, kurių pinigais ir yra išlaikoma LRT. „Yra labai blogai – iš pradžių nustojo eiti rusų kalba „Valstybės žinios“, skelbiančios priimtus įstatymus bei sprendimus, vėliau imta uždarinėti rusų mokyklas, panaikinta Vilniaus universiteto Rusų kalbos katedra, egzistavusi daugiau nei 200 metų. Dabar, pažeidžiant Konstituciją, iš mūsų atimamas paskutinis televizijos informacijos šaltinis. Lietuvos rusų sąjunga, remdamasi įstatymais, visomis išgalėmis gins savo teises“, – išdėstė L.Dmitrijeva.

Kita rusų atstovė, Seimo narė Irina Rozova, susirūpinusi ne tiek Nacionalinio radijo ir televizijos tarybos sprendimu sumažinti transliacijas rusų kalba, kiek konservatorių „pinklėmis“, kurių pagalba Tėvynės sąjunga esą sugeba laikyti nuolatinėje įtampoje Seimą ir Vyriausybę. Pasirodo, pavasario sesijos pabaigoje pateikta interpeliacija keturiems buvusios A.Brazausko, o dabar G.Kirkilo Vyriausybės ministrams dėl skandalingo „Alitos“ privatizavimo buvo gudriai suregztas planas kapstantis praeityje pabėgti nuo dabarties problemų sprendimo. Esą kas buvo – pražuvo. Nesvarbu, kad kažkas dėl šios privatizacijos gerokai papildė savo kišenes. Tačiau seimūnei I.Rozovai labiausiai nepatinka tai, kad rudens sesijoje rengiamasi teikti interpeliaciją žemės ūkio ministrei, nusipelniusiai Maskvos ir vietinių rusų veikėjų bičiulei Kazimirai Prunskienei. Bet juk interpialiaciją keturiems Brazausko – Kirkilo ministrams sugalvojo ne Tėvynės sąjunga, o „socialiai artimi“ ir A.Brazausko mylimi „darbiečiai“. Ir niekas negali paneigti, jog, atėjus tinkamam momentui, socdemai vėl neatnaujins savo draugystės su Uspaskicho, Daukšio, Graužinienės ir panašių veikėjų kompanija. Na, jeigu ne socdemai, tai draugė Kazimiera, lipdanti savo asmeninį bloką, juos tikrai pasirengusi priglausti po savo „Šatrijos“ sparnu.

Odėl vietinių rusų veikėjų reiškiamo tariamo susirūpinimo dėl neva vykdomo rusiškų mokyklų mažinimo ar net nusišnekėjimo, kad lietuviai siekia padaryti baisų dalyką – rusų ir lenkų mokyklose įvesti lietuvių kalbos egzaminą tokį patį kaip ir lietuviškose mokyklose, tai pavadinta nacionalinių mažumų asimiliacija. Apie „asimiliaciją“ prabilo ir Lenkų mokyklų asociacijos pirmininkas Juzef Kviatkovski. Jis pareiškė, kad, įvedus tokį egzaminą, Lietuvos lenkų mokyklos ir jų mokiniai boikotuos šį egzaminą. Galima priminti, kad Lenkų mokyklų asociacija vienija 123 mokyklas, kuriose dėstoma lenkų kalba, ir jose mokosi 18 tūkst. mokinių. Tai kurgi čia asimiliacija? Rusų mokyklų asociacija vienija 43 mokyklas, jose mokosi 22 tūkst. mokinių. Šios asociacijos pirmininkė Ela Kanaitė apgailestavo, kad po nepriklausomybės atkūrimo rusų mokyklose sumažėjo 50 tūkst. mokinių ir nemaža dalis jų perėjo mokytis į lietuviškas mokyklas. O tai jau yra blogai, nes vaikai, mokydamiesi lietuviškose mokyklose, praranda rusų mentalitetą ir, anot E.Kanaitės, „tampa ivanais, nepamenančiais savo šaknų“.

Savaitraščio rusų kalba „Ekspres nedelia“ žurnalistė Jelena Pismenikova savo straipsnyje „Kaip Ivanovai tampa Ivanovasais“ apgailestauja: „Per 17 Lietuvos nepriklausomybės metų daugelis etninių rusų ir lenkų paliko šalį. Daugelis tų, kurie liko, iš esmės asimiliavosi su vietiniais gyventojais, ištirpo jų daugumoje. Oficialiosios statistikos duomenimis, Lietuvoje gyvena 6,3 proc. rusų, kiek daugiau – lenkų (6,7 proc.). Vykstant tyliajai asimiliacinei politikai, dažnai dėl savo netikėjimo rytdiena daugelis specialiai pakeitė savo nuo amžių rusiškų ir lenkiškų pavardžių galūnes ir netgi didžiuojasi tuo, kad tapo Ivanovais, Petrovais, Kovalskiais. Vykstant gyventojų surašymui jie jau bus įrašomi kaip lietuviai, todėl nacionalinių mažumų Lietuvoje taps dar mažiau. O valstybinėse lietuvių mokyklose atsiras dar daugiau vaikų, besigėdinančių savo tėvų kalbos ir savo kilmės šaknų“.

Imta piktintis netgi švietimo ir mokslo ministre socialdemokrate R.Žakaitiene ir Mokslo kokybės vertinimo centru. Pasirodo, tame centre, kuris, anot Tarptautinės Baltijos akademijos rektoriaus Jevgenijaus Kostino, tiesiog perpildytas perdėm radikalių pažiūrų ekspertais, trukdoma „tarptautinei akademijai“ rengti aukščiausios klasės specialistus. Bet buvęs Vilniaus universiteto Rusų filologijos katedros vedėjas prof. J.Kostinas įsitikinęs: „Mes tikrai sugrįšime į švietimo sferą“.

Ko gero, ir sugrįš su savo „akademija“, kaip į Lietuvos Seimą ketina sugrįžti ir V.Uspaskichas. Ir nieko nepadarysi – to sugrįžimo tiesiog maldauja vietiniai internacionalistai iš „darbiečių“ kompanijos. Taigi tenka sutikti su publicistu Stasiu Gudavičiumi, kuris savaitraštyje „Panorama“ (2007 m., Nr.14) prognozuoja košmariškus būsimuosius Seimo rinkimus 2008 metų rudenį, kai, be kviečiamo iš Maskvos V.Uspaskicho, vėl atsiras visa krūva „gelbėtojų“. Su pačiu už Konstitucijos ir priesaikos sulaužymą pašalintu R.Paksu priešakyje. Tiesa, jį kol kas savo reitingais lenkia socdemų lyderis ir premjeras G.Kirkilas, deklaruojantis Lietuvos energetinės priklausomybės nuo Rusijos mažinimą. O tą priklausomybę turėtų mažinti nežinia kada atsirasianti nauja Ignalinos atominė elektrinė. Bet, sprendžiant iš to, kokius žmones G.Kirkilas asmeniškai parinko į specialią darbo grupę, kuri derėsis dėl naujos atominės elektrinės statybos, net kalbėti apie tą nepriklausomybę nėra prasmės. Tuo labiau kad, neturint jokių jungčių su Vakarų tinklais, naujoji elektrinė, jeigu ir atsiras, bus tiktai Rusijos „Gazprom“ padalinys.

Todėl Lietuvos rusų sąjungos veikėjų aimanos dėl Ivanovų virtimo Ivanovasais – tiktai paprasčiausias vandens drumstimas. Ir be ivanovų, dmitrijevų, uspaskichų, orechovų pakankamai turime pocių, kirkilų, januškų bei kitų „valstybininkų“. O jų dvasiai pakelti iš Maskvos nuolat atvyksta įvairiausi propagandos trubadūrai. Kai kurie jų netgi vadinami genijais, estrados galiūnais. Nesvarbu, kad padorios valstybės juos vadina rusų mafijos krikštatėviais. Ir uždraudė pasirodyti savo šalyse. Kalbu apie neregėtai išreklamuotą „Kremliaus lakštingalos“, nuolat šlovinančios imperijos galybę bei didybę, Josifo Kobzono koncertų turą Lietuvoje. Šiam imperijos šlovintojui ir mafijos bosui bei jo trims žmonoms ir vaikams uždrausta lankytis JAV ir kitose šalyse

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija