Atnaujintas 2007 rugpjūčio 1 d.
Nr.58
(1555)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kryžiai tarp šiukšlių konteinerių

Net aplink Laisvės ir vilties
kryžių Bokštų gatvėje Klaipėdoje –
piktžolių kaip Rusijos gilumoje

Klaipėda gražėja, „europėja“, anei nė kiek nenusileisdama Vilniui. Apmaudoka, kad, maksimaliai besirūpinant savo gyventojų buitimi, „pilvabūviu“, ekonominiais reikalais, dėmesio krikščioniškajai minčiai ir atminčiai teskiriama minimaliai. Štai Bokštų gatvės pradžioje esančiame skverelyje įvairiais metais yra pastatyta Tautos kančiai atminti, šventiesiems skirtų kryžių, kurie... Gėda svetimam, kad Klaipėdoje dažnam katalikui ir net atvykėliams brangūs ženklai skendi piktžolėse, jų papėdėje valkatos girtuokliauja, čia pat... net tuštinasi... Gaila, kad dėl to negėda Klaipėdos valdininkams.


Nacionalinę pažangos premiją – Šventojo Rašto vertėjams

Atviras laiškas Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkui arkivyskupui S.Tamkevičiui

Gerbiamas Arkivyskupe, rašau verčiamas vidinio būtinumo. Žinoma, bet ne visiems, kad per visą Lietuvos istoriją Šventasis Raštas verstas į lietuvių kalbą J.Bretkūno, vyskupo J.A.Giedraičio, arkivyskupo J.Skvirecko ir prel.prof. ARubšio bei kun.Č.Kavaliausko ir jiems talkinusių žmonių. Kiekvienas vertimas būdavo neįkainojamas indėlis į Lietuvos Bažnyčios ir kultūros istoriją. Paskutinysis, ketvirtasis, vertimas, vienoje knygoje sutalpinęs Senąjį ir Naująjį Testamentus, atliktas juvelyriniu tikslumu ir pasigėrėjimą keliančia puikia lietuvių kalba.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija