Atnaujintas 2007 spalio 10 d.
Nr.76
(1573)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Prieš 19 metų...

Zigmas Tamakauskas

Prieš 19 metų – paskelbtais Dievo Motinos Marijos metais – sutvisko Lietuvoje stebuklinga Vilties žvaigždė, davusi impulsą išsivaduoti iš sovietinio okupanto primestos dvasinės vergovės, komunistinio melo pančių. Atsirado tautos Sąjūdis, vedęs Lietuvą į 1990 metų Nepriklausomybės atgimimo pavasarį. Vienas tokių regimų atgimimo ženklų – Lietuvos Trispalvės vėliavos atnaujinimas. Dar daugelis esame liudininkais to gražaus 1988 metų spalio mėnesio 7 dienos vidurdienio, kada Vilniuje, Gedimino pilies bokšte, nuaidėjus trimitų garsams, oriai pradėjo kilti tiek metų okupanto trypta, bet išlikusi gyva ir skaisti Trispalvė. Katedros aikštė buvo pilnutėlė. Visų akys buvo nukreiptos į Gedimino pilį, kuri daugelį kartų su greta esančia Katedra skelbė Lietuvos nemarumą, jos Prisikėlimo stebuklą, kuris gražiai atsispindi tos pačios Katedros aikštės grindinyje esančioje nedidukėje keturkampėje plytelėje su užrašu „Stebuklas“. Tik gaila, kad jau pradedame užmiršti to stebuklo prasmę. Tas stebuklas – tai ne magijos ar burto ženklas, o Aukščiausiojo palaiminta Lietuvos Laisvė, mūsų pakilusios Trispalvės atspindys. Ir žiūrėjo žmonės pakėlę savo galvas į tą kylančią Trispalvę, pažymėtą ir mūsų tautos nueitais gulagais, ir begaliniu tikėjimu, ir meile, ir viltimi. Žiūrėjo spindinčiomis džiaugsmo akimis, kai kurie net su džiaugsmo ašaromis, ilgai netylančių plojimų bei pakeltų rankų banga. Pakeltą vėliavą sveikino iš susirinkusių žmonių širdžių išsiveržę jau mūsų tikrojo himno žodžiai, patriotinės dainos, primenančios, kad mes buvome, esame ir turime būti. Paskui žmonių srautas pasuko Pilies ir Didžiąja gatve Aušros Vartų link padėkoti Gailestingumo Motinai už brėkštantį mūsų tautos laisvės rytmetį. Čia skambėjo ir maldos, ir giesmės.

Trispalvė Gedimino pilies bokšte pakilo kaip mūsų dvasinės vienybės nenugalimumo ženklas, artinęs jos oficialų įteisinimą, įvykusį jau po 42 dienų – lapkričio 18 dieną. Tai buvo dar vienas žingsnis kopiant į Laisvės kalną.

Šiandien visi turėtume džiaugtis savo valstybe, turėtume gerbti jos simbolius. Ir mūsų mokyklose vėliava turėtų būti Tėvynės meilės, patriotizmo simboliu. Tačiau, deja, ne visur taip yra. Kai kur apie ją net visus mokslo metus nė karto neprabylama... Nesuprantami ir kai kurių LR Seimo narių poelgiai ar vadinamieji „pasiūlymai“ keisti dabar galiojantį Vėliavos įstatymą, didesnę reikšmę teikiant Europos Sąjungos neoficialų statusą turinčiai vėliavai. Tokį siūlymą teikė Seimo narys Alfredas Pekeliūnas. Tikimės, kad Seimas nepriims to pono siūlomų pataikaujančių kosmopolitinei dvasiai pataisų, išlaikys savo tautinį orumą ir pagarbą mūsų Trispalvei.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija