Atnaujintas 2007 spalio 10 d.
Nr.76
(1573)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Įvertino rašytoją Joną Mikelinską

Per šv. Mykolo atlaidus šešioliktuose „Vaižganto skaitymuose“ įteikta šeštoji Vaižganto premija

Vytautas Bagdonas

Šešioliktuoju Vaižganto premijos
laureatu tapo rašytojas
Jonas Mikelinskas
Autoriaus nuotraukos

Rugsėjo 30-ąją jaukus Anykščių rajono Svėdasų miestelis klegėte klegėjo nuo žmonių balsų – čia vyko ne tiktai tradiciniai šv.Mykolo atlaidai, sutraukę į Svėdasų šv.Arkangelo Mykolo parapijos bažnyčią būrius tikinčiųjų, bet ir tradiciniai, jau šešiolikti, „Vaižganto skaitymai“.

Svėdasų seniūnija kartu su Lietuvai pagražinti draugijos Svėdasų skyriumi bei seniūnijos kultūros ir švietimo įstaigomis jau daugelį metų puoselėja gražią tradiciją – vasaros metą ar rudeniop organizuoti populiariuosius „Vaižganto skaitymus“.


Graži šventė

Natalija MANIKIENĖ

Prof. Vytautas Landsbergis
pasakoja apie kompozitorių
Česlovą Sasnauską

Rugsėjo 30 dieną Kudirkos Naumiestyje iškilmingai paminėtos kompozitoriaus Česlovo Sasnausko 140-osios gimimo metinės. Čia ankstyvoje jaunystėje būsimasis kompozitorius vargonuoti mokėsi pas savo giminaitį, talentingą vargonininką Liucidą Risauską.

Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos bažnyčioje Sumos šv. Mišiose giedojo Vilkaviškio vyskupijos Krikščioniškosios kultūros centro Česlovo Sasnausko choras, kuriam vadovauja Mindaugas Radzevičius. Pamaldose dalyvavo Europos parlamento narys profesorius Vytautas Landsbergis.


Paskelbtas Jotvingio premijos laureatas

Antanas Šimkus

Poetas ir vertėjas Almis Grybauskas

Savaitgalį Druskininkuose vykusio tarptautinio literatūros festivalio „Poetinis Druskininkų ruduo 2007“ laureatu tapo poetas ir vertėjas Almis Grybauskas. Jam suteiktas garbingas 23-ojo „Jotvingio“ titulas ir piniginė premija, kuri tradiciškai skiriama daugiausiai per metus poezijai nusipelniusiam žmogui. Šių metų „Jotvingis“ premijuotas už rinktinę „Apžvalgos spiralė“.

„Jau du dešimtmečius „Poetinio Druskininkų rudens“ šventė ne tik sukviečia skaityti žinomus Lietuvos ir užsienio poetus, bet ir apdovanoja labiausiai per metus pasižymėjusius žodžio meistrus“, – sakė vienas iš festivalio organizatorių Kornelijus Platelis.


Orkestro šventė

Bronius VERTELKA

Orkestro vyriausiąjį dirigentą
Remigijų Vilį sveikina Panevėžio
Vytauto Mikalausko menų
mokyklos direktorė Emilija Kriščiūnaitė

Panevėžio miesto savivaldybės pučiamųjų instrumentų orkestrui „Panevėžio garsas“ sukako 45-eri metai. Šiam jubiliejui skirta fotografijų paroda veikia Aukštaitijos sostinės bendruomenių rūmuose. Spalio 1-ąją jos simbolinę juostelę perkirpo miesto meras Vitas Matuzas.


Skambėjo Oginskio polonezai

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Kunigaikščio Mykolo Kleopo
Oginskio polonezus su pasisekimu
skambinęs jo vaikaitis Ivas Zaluskis
Autoriaus nuotrauka

Neseniai Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje įvyko neeilinis koncertas, kurį inicijavo Lietuvos karališkosios bajorų sąjungos senatorė, konservatorijos dėstytoja Virginija Daugirdienė. Lietuvoje lankėsi žymaus kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio dukters Amelijos provaikaitis Ivas Zaluskis, gyvenantis Didžiojoje Britanijoje. Prieš kelerius metus bajorams pavyko užmegzti tiesioginius ryšius su kunigaikščio kompozitoriaus M.K.Oginskio dukters Amelijos provaikaičiais Ivu ir Andžejumi. Ta proga verta prisiminti ir kunigaikščio M.K. Oginskio gyvenimą.


Modernaus informacijos ir kultūros centro šventė

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai – 70

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Bibliotekos jubiliejaus paminėjimas prasidėjo rugsėjo 14-osios vidurdienį šv. Mišiomis, kurias aukojo Pasvalio dekanas, Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas kun. Algis Neverauskas. Sakydamas pamokslą, jis pabrėžė, kad biblioteka – tai šviesos ir žinių šaltinis, bibliotekininkų pozicija – tarnystė Dievui ir žmonėms, rodant jiems tiesos ir meilės kelią. Ši mintis vinguriavo per visus tos dienos renginius: ir pristatant ekslibrisų parodą „Biblioteka ekslibryje“ bibliotekoje, ir svečių susitikime su bibliotekininkais Kultūros namuose, ir solidžiame leidinyje „Po knygos ženklu“, kurį daugelis gavo dovanų. Aktorė Olita Dautartaitė sumaniai ir įdomiai papasakojo bibliotekos istoriją.


Popietė su istoriku

Bronius VERTELKA

Dr. Algimantas Kasparavičius (kairėje)
bendrauja su popietės dalyviais
pasibaigus renginiui

Paėmus į rankas knygą, norisi kuo daugiau žinoti apie jos autorių. Tokia galimybė atsirado rugpjūčio 28-osios popietę, vykstant susitikimui su dokumentų rinkinio „SSRS ir Lietuva Antrojo pasaulinio karo metais. SSRS ir Lietuvos Respublika (1939 m. kovas–l940 m. rugpjūtis)“ pirmojo tomo vienu iš sudarytojų dr. Algimantu Kasparavičiumi. Renginys vyko Panevėžio pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio muziejuje. Svečią iš Vilniaus pristatė muziejaus vedėja Emilija Juškienė.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija