Atnaujintas 2007 spalio 10 d.
Nr.76
(1573)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kunigaikščių Oginskių takais

Europos paveldo dienos ir III tarptautinė istorikų ir kultūrologų konferencija

Donata VITKIENĖ

Konferencija „Oginskių
veiklos pėdsakais“ muziejuje

Jau trečius metus rietaviškiai mini Europos paveldo dienas. Tą dieną prie Oginskių kultūros istorijos muziejaus suplevėsavo net keturios vėliavos: valstybinė, Rietavo savivaldybės, kng. Oginskių ir Europos paveldo. Paveldo renginiuose aktyviai dalyvauja Rietavo miesto mokyklos bei Žemaitijos kolegijos dėstytojai ir studentai, savivaldybės administracijos vadovai.


Įamžinti poeto atminimą padeda ir tautiečiai

Rasa GRIŠKEVIČIENĖ,

Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė

Sofija Jelionienė su dukterimi Raminta
Virginijos TYLIENĖS nuotrauka

Artėjant poeto Vlado Šlaito gimtadieniui, vis daugiau svečių sulaukia ir jo vardu pavadinta Ukmergės viešoji biblioteka. Jos šeimininkus ypač nudžiugino viešnios iš Jungtinių Amerikos Valstijų – Čikagoje gyvenanti kraštietė Sofija Jelionienė, atvykusi paviešėti į gimtinę su dukra Raminta. Ji gimė Čikagoje, trylika metų mokėsi įvairiose lietuvių mokyklose, todėl šiandien puikiai kalba gimtąja savo tėvų kalba.


Paskata ugdyti būsimus karininkus – lyderius

Kpt. Arūnas Alonderis

Viktoro Kubiliaus dukra Audronė
Kubiliūtė-Misiūnienė (kairėje)
ir Karo akademijos bibliotekos
vedėja Konstancija Janina Tupėnienė

Sovietų okupacija sujaukė jaunos Lietuvos Respublikos gyvenimą, jos piliečių, taip pat ir karininkų, likimus. Patriotiškai nusiteikusius lietuvius okupantai išblaškė Sibiro platybėse, daug partizanų žuvo kovose.

Tie, kuriems pavyko išvengti lagerių, svetimtaučių kulkų, buvo priversti pasitraukti į Vakarus, vildamiesi, kad greit galės sugrįžti, nes karo pabaiga jau buvo nuspėjama. Deja, daugelio sugrįžimas labai užsitęsė. Tarp pasitraukusiųjų buvo ir Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokyklos XX laidos artilerijos jaun. ltn. Viktoras Kubilius. 2005 metų spalio pabaigoje jis su žmona Aga grįžo į Lietuvą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija