Atnaujintas 2007 spalio 10 d.
Nr.76
(1573)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Sąjūdžio remtų deputatų veikla Maskvoje

Bronius GENZELIS

Bronius Genzelis

Apie praėjusį laiką reikia žinoti viską, nors tai ne taip paprasta. Tada gyveno įvairių įsitikinimų žmonės. Evoliucionavo jų pažiūros. Evoliucionavo ir režimas, todėl keitėsi veikimo formos. Stalinizmo epochoje kiekvienam tarybinio saugumo aptiktam kitaminčiui grėsė mirtis, geriausiu atveju – ilgalaikis įkalinimas. Vėliau režimas švelnėjo. Vietoj įkalinimo atsirado psichiatrijos ligoninės. Stalino bendrininkams jų nereikėjo. Niekas nesigilino, kodėl žmogus nepatenkintas valdžia. Ir nesveikiems tokios pat bausmės. Režimui „civilizuotėjant“, paprasčiau buvo kitaminčius vaizduoti psichiniais ligoniais.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija