Atnaujintas 2007 spalio 10 d.
Nr.76
(1573)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Įvertino rašytoją Joną Mikelinską

Per šv. Mykolo atlaidus šešioliktuose „Vaižganto skaitymuose“ įteikta šeštoji Vaižganto premija

Vytautas Bagdonas

Šešioliktuoju Vaižganto premijos
laureatu tapo rašytojas
Jonas Mikelinskas
Autoriaus nuotraukos

Tautodailininkas
dr. doc. Romualdas Šimkūnas
visuomet svajojo apie kryžių,
skirtą Vaižganto gimtinei

Rugsėjo 30-ąją jaukus Anykščių rajono Svėdasų miestelis klegėte klegėjo nuo žmonių balsų – čia vyko ne tiktai tradiciniai šv.Mykolo atlaidai, sutraukę į Svėdasų šv.Arkangelo Mykolo parapijos bažnyčią būrius tikinčiųjų, bet ir tradiciniai, jau šešiolikti, „Vaižganto skaitymai“.

Svėdasų seniūnija kartu su Lietuvai pagražinti draugijos Svėdasų skyriumi bei seniūnijos kultūros ir švietimo įstaigomis jau daugelį metų puoselėja gražią tradiciją – vasaros metą ar rudeniop organizuoti populiariuosius „Vaižganto skaitymus“.

Renginys prasidėjo lietuvių literatūros klasiko kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtajame Malaišių sodžiuje, kur buvo ką tik pastatytas kryžių meistro, vilniečio tautodailininko, gamtos mokslų daktaro, doc. Romualdo Šimkūno išskobtas ąžuolinis kryžius. Šis simbolis buvo pastatytas prie buvusios Tumų sodybos, kurioje į pasaulį atėjo jaunylis, dešimtasis Tumų vaikelis, vėliau tapęs žymiu rašytoju, visuomenės veikėju, kunigu... Renginį pradėjęs Lietuvai pagražinti draugijos valdybos narys, iš Svėdasų krašto kilęs dr. doc. Juozas Lapienis padėkojo visiems, kurie prisidėjo prie kryžiaus kūrimo ir kurių rūpesčiu iš Burbiškio į Malaišius buvo atgabentas ąžuolas. Padėkota ir Anykščių rajono merui, dideliam gamtos bičiuliui, V.Adamkaus gamtosauginės premijos laureatui Sigučiui Obelevičiui – juk rajono savivaldybė skyrė lėšų „Vaižganto skaitymų“ organizavimui, prisidėjo ir prie originalaus kryžiaus statymo. Kryžiaus meistras dr. doc. Romualdas Šimkūnas ne tik rajono merui, bet ir Svėdasų seniūnijos seniūnui Valentinui Neniškiui, kryžiaus statymo sumanytojui dr. doc. Juozui Lapieniui bei kitiems svėdasiškiams įteikė savo gamybos medinius suvenyrus. Kryžių pašventino Svėdasų klebonas kun. Vydas Juškėnas.

Pasivaikščioję po rudenėjantį kaimą, pabendravę su šio krašto gyventojais, apžiūrėję ant senųjų svirnų eksponuojamą fotografijos parodą „Lenkiuosi Vaižganto žemei“ visi nuskubėjo į Svėdasus prie įspūdingo Alaušo ežero.

Čia „Vaižganto skaitymų“ dalyvius sveikino Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis, Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, tautodailininkas dr.doc. Romualdas Šimkūnas, Rokiškio rajono tarybos narys ūkininkas Vytautas Šlikas, Lietuvai pagražinti draugijos valdybos narys dr. doc. Juozas Lapienis, Gervėčių klubo ir asociacijos „Gimtasis takas“ vadovas Alfonsas Augulis, o kraštietis aktorius Ferdinandas Jakšys perskaitė amžininkų prisiminimus apie Vaižgantą.

Svėdasiškių svečiai – Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotoja Birutė Jonuškaitė, rašytojas Danielius Mušinskas ir Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotojas Audrius Antanaitis atliko garbingą misiją – paskelbė Lietuvos rašytojų sąjungos ir Lietuvos žurnalistų sąjungos šeštąjį laureatą. Juo tapo 85 metų rašytojas Jonas Mikelinskas už „Minties“ leidykloje išleistą publicistikos, eseistikos ir beletristikos knygą „Kodėl yra taip, kaip yra?“ Be kūrybinių sąjungų apdovanojimų, laureatui gėlių puokštę įteikė ir ąžuolo lapų vainiką uždėjo ant pečių svėdasiškiai.

Garbaus amžiaus laureatas pasidžiaugė, kad jis įvertintas būtent Vaižganto premija, nes šio žmogaus kūrybą ir asmenybę ypač vertina, iš jo idėjų iki šiolei semiasi išminties. Pasak rašytojo J.Mikelinsko, Vaižganto žodžiai, mintys, siekiai tebėra aktualūs iki šiolei, iš šio kūrėjo patriotiškumo, tautiškumo, tolerantiškumo galima visiems pasimokyti...

Renginio dalyviams skambias dainas skyrė Anykščių kultūros centro Svėdasų kaimo kapela, vadovaujama Rožės Lapienienės. Savo kūrybą prie ežero skaitė svėdasiškiai literatai.

Renginio pabaigoje tautodailininkas R.Šimkūnas ir vienas iš „Vaižganto skaitymų“ organizatorius dr. doc. Juozas Lapienis Svėdasų krašto muziejui, populiariai vadinamam Vaižganto muziejumi, įteikė įrėmintus šviesios atminties profesorės Eugenijos Šimkūnaitės prisiminimus apie Vaižgantą iš knygos „Amžinai žydėk, Atminimo vyšnia“ bei Vilniaus dailės instituto studento Rolando Vičo nupieštą Vaižganto draugišką šaržą. Svėdasų seniūnijos seniūnas V.Neniškis dar kartą pasidžiaugė gražiu „Vaižganto skaitymų“ akcentu – kryžiumi, įteikė Padėkos raštus už Vaižganto gimtųjų Malaišių puoselėjimą ir gražinimą kryždirbiui Romualdui Šimkūnui, kryžiaus statymo iniciatoriui Juozui Lapieniui, nuoširdžiai prisidėjusiems prie šio simbolio kūrimo ir statymo darbų svėdasiškiams Rimgaudui Davainiui, Linartui Mateliui, Virginijui Vaičioniui, Donatui Tuskai, Raimondui Rožei, Jonui Matuliauskui ir kitiems.

Dar ir šventei pasibaigus Vaižganto premijos laureato Jono Mikelinsko niekaip nenorėjo paleisti jo kūrybos gerbėjai – vis prašė autografų, norėjo pabendrauti... Vakarop visi išsiskirstė, atsisveikindami iki kitų metų, iki kitų „Vaižganto skaitymų“, iki kitų Vaižganto premijos teikimo iškilmių...

Vaižganto premija teikiama nuo 2002 metų, laureatais jau yra tapę rašytojai Gintautas Iešmantas, Rimantas Vanagas, Gintarė Adomaitytė, žurnalistas Laimonas Tapinas, literatūrologė ir rašytoja prof. Viktorija Daujotytė-Pakerienė.

Anykščių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija