Atnaujintas 2007 spalio 26 d.
Nr.80
(1577)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Prasmingų darbų paroda – Lietuvos Sąjūdžio būstinėje

Aldona Kačerauskienė

Minint prof. Vytauto Landsbergio 75-ąsias gimimo metines, Lietuvos Sąjūdžio būstinėje (Gedimino pr. 1, Vilnius) atidaryta turtinga jubiliato darbų paroda, taip pat gausybėje nuotraukų užfiksuoti svarbiausi gyvenimo ir veiklos momentai.

V.Landsbergis gimė 1932 m. spalio 18 d. Kaune. Čia baigė J.Gruodžio muzikos mokyklą ir Aušros gimnaziją. Nuo 1950 m. gyvena Vilniuje. Studijavo ir baigė Valstybinę konservatoriją (dabar Muzikos akademiją). 1952 – 1990 m. dirbo pedagoginį darbą, reiškėsi kaip pianistas ir muzikologas. Nuo 1978 m. profesorius. 1967 m. apgynęs doktoratą, 1994 m. – habilituotas daktaras.

Nuo 1988 m. Lietuvos Sąjūdyje: dalyvis, pirmininkas, garbės pirmininkas. Nuo 1989 m. iki dabar – politikas parlamentaras, 1990 – 1992 m. atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininkas, valstybės vadovas. 1996 – 2000 m. Seimo pirmininkas. Lietuvos konservatorių (TS) pirmininkas nuo jos įsteigimo 1993 m.

Parašė 12 knygų iš lietuvių muzikos ir dailės istorijos, du poezijos rinkinius, 11 politinių knygų. Autobiografija „Lūžis prie Baltijos“ išleista Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje bei JAV.

Apdovanotas daugelio valstybių ordinais ir garbės ženklais: iš 1991 m. gautos Norvegų tautos taikos premijos įsteigė savo vardo fondą neįgaliems vaikams ir jauniems menininkams remti. Tremtinių grįžimo fondo iniciatorius (1992), devynių universitetų, tarp jų Paryžiaus Sorbonos, Čikagos L.Lojolos, Helsinkio, Valijos, Kauno Vytauto Didžiojo, Vilniaus teisės ir kt. Garbės daktaras arba garbės narys. Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys.

Negali atsistebėti profesoriaus darbų gausybe. Kažkas pajuokavo: „Kone kas mėnesį vyksta jo knygų sutiktuvės“. Štai keletas iš jų: „Nusidėjome apsileidimais“ (2007), „Muzika ir GENIUS LOCI; Poetika ir politika“ (2007), „Pamirštas SSRS karo nusikaltimas“ (2006), „Prisiminimai apie Sausio tryliktąją“ (2006), „Kovo 11-osios vertinimai laiko perspektyvoje“ (2005), „LUKoil prieš Williams“ (2004) ir t.t.

Parodoje taip pat matome V.Landsbergio parašytas ar parengtas knygas, išleistas dar prieš Atgimimą, kurių čia neminėsime. Esame įsitikinę, kad lankytojai prie jų stabtelės ir įvertins.

Profesoriaus žmona Gražina Landsbergienė, Muzikos akademijos profesorė ir V.Landsbergio fondo valdybos pirmininkė, parodai pateikė daug nuotraukų iš šeimos albumo: sustabdytos vaikystės akimirkos, malonaus užsimiršimo valandėlės su šeima vaikų ir vaikaičių apsuptyje, susitikimai su visame pasaulyje žinomais žmonėmis: J.Menuchinu, O.Messianu, Č.Milošu, J.Francu, M.Rostropovičiumi... Ir apdovanojimų akimirkos: Roberto Šumano medalio įteikimas Europos parlamente 2005 metais, „Drąsos“ premijos įteikimas Ašafenberge (Vokietija) 2004 metais, Vokietijos Saksonijos žemės parlamento konstitucinio medalio įteikimas 2003 metais, Vytauto Didžiojo ordino su aukso grandine įteikimas Vilniuje 2003 metais ir t.t.

Parodą atidarė LR Seimo narys, Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Rytas Kupčinskas. Jis pakvietė gausiai susirinkusius žmones prisiminti džiaugsmingus momentus, kai V.Landsbergio vadovaujami telkėmės istoriniam momentui – Nepriklausomybes atstatymui. „Jo idėjomis seka daug žmonių, jo darbai įkvepia laisvės tęstinumui“, – sakė Rytas Kupčinskas.

Prof. A.Tyla, prof. P.Tamašauskas, doc. R.Batūra, prof. R.Pakalnis, jubiliato brolis Gabrielius Žemkalnis ir kiti turėjo ką prisiminti. Visi jubiliatui linkėjo geros sveikatos, Dievo palaimos, nuolatinio bendradarbiavimo su žmonėms: „Jūsų reikia žmonėms. Jūs visada turite ką pasakyti“, – sakė bendražygiai.

Paroda veiks iki spalio 30 dienos. Darbo laikas – 10-16 val.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija