Atnaujintas 2007 spalio 26 d.
Nr.80
(1577)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Prof. Vytautas
Landsbergis
grąžino skolą

Paskirtieji kardinolai
atspindi Bažnyčios
tarnysčių įvairovę

Tiesa geriau vėliau
negu niekada

Prasmingų darbų
paroda – Lietuvos
Sąjūdžio būstinėje

Lydėjo šviesios
mintys ir geri darbai

Mirė Vilkaviškio
Katedros altaristas

Mirė buvęs
Popiežiškosios
lietuvių šv. Kazimiero
kolegijos prefektas

Savo dvasios stiprybe
Jūs esate gražūs!

23-ioji šventė
„Kamajų
respublikoje“

Su rožiniu giliau
išgyvename
Viešpaties meilę

Kauno arkivyskupijos II Sinodas

Kauno arkivyskupijos II
Sinodo delegatai

Dvi savaitgalio dienas – spalio 20 ir 21 d. – Kaune, po beveik penkerių metų pasirengimo laikotarpio (prasidėjusio 2003 m. pradžioje), vyko arkivyskupijos II Sinodas. Ta proga išvakarėse  Kauno kurijoje surengta spaudos konferencija.

Į spaudos konferenciją susirinkusius žiniasklaidos atstovus Sinodo generalinis sekretorius mons. bažn. t. lic. Adolfas Grušas supažindino su Sinodo (jo pradžią arkivyskupijos ordinaras paskelbė 2003 m. sausio 5 d. Arkikatedroje Bazilikoje) eiga ir siekiu atnaujinti arkivyskupijos gyvenimą bei naujai pertvarkyti organizacinę jos struktūrą.


Sulaukė perspėjimų susidoroti

Seimo Nacionalinio saugumo
ir gynybos komiteto pirmininkas
Algimantas Matulevičius

Su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininku Algimantu Matulevičiumi kalbasi „XXI amžiaus“ žurnalistas Gintaras Visockas.

 

Kaip vertinate dabartinę padėtį Lietuvoje? Oficialiai judame į priekį, džiaugiamės pasiekimais visose be išimties srityse, o tikrovė kur kas liūdnesnė. Ar galima pasakyti, jog niekas nepasikeitė – Jūsų komiteto įvardintos grėsmės nepašalintos ir dar nežinia, ar bus šalinamos?


Po dvejų metų – viskas iš naujo

Petras KATINAS

Lenkijai vadovauti prezidentas
Lechas Kačynskis turės jau
ne su dvyniu broliu, o su Piliečių
platformos lyderiu Donaldu Tusku
AFP nuotrauka

Pirmalaikių Lenkijos seimo rinkimų kampanijoje pagrindinė kova užvirė tarp brolių Lecho ir Jaroslavo Kačynskių „Teisės ir teisingumo“ partijos bei Piliečių platformos, vadovaujamos Donaldo Tusko. Jeigu iš pradžių pergalė buvo pranašaujama „reakcionieriams ir konservatoriams“ broliams Kačynskiams, tai likus kelioms dienos iki rinkimų apklausų duomenys jau skelbė, kad įvyko lūžis ir Piliečių platformą remia dešimt procentų daugiau lenkų nei „Teisę ir teisingumą“.


Popiežius Benediktas XVI Neapolyje

Popiežius Benediktas XVI
Neapolyje susitinka su
Konstantinopolio ekumeniniu
patriarchu Baltramiejumi I

Sekmadienio rytą sraigtasparniu atskridęs į Neapolį, Šventasis Tėvas, po vieną dieną trukusio pastoracinio vizito, sekmadienio pavakare sugrįžo atgal į Vatikaną.

Popiežių Neapolyje pasitiko arkivyskupas kardinolas Krescensijus Sepė, Italijos ministras pirmininkas Romanas Prodis, kiti Italijos vyriausybės ir vietinės Neapolio valdžios atstovai. Nepaisant labai šalto ir lietingo oro, į sekmadienio rytą po atviru dangumi Popiežiaus aukotas šv. Mišias susirinko kelios dešimtys tūkstančių tikinčiųjų. Šventasis Tėvas šv. Mišias celebravo centrinėje Plebiscito aikštėje priešais Neapolio katedrą. Šv. Mišiose taip pat dalyvavo apie keturiasdešimt kitų krikščioniškų Bažnyčių ir bendruomenių vadovų, atvykusių į sekmadienį Neapolyje prasidėjusį tarptautinį religijų lyderių susitikimą. Netoli Popiežiaus altoriaus garbės vietas užėmė Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus I, Kipro stačiatikių arkivyskupas Chrizostomas, Armėnų katolikosas Aramas I ir Kenterberio anglikonų arkivyskupas Rovanas Viljamsas.


Paminėtos Katedros konsekravimo metinės

Šiaulių miesto simbolis –
Šv. Petro ir Povilo Katedra
Broniaus VERTELKOS nuotrauka

Šiauliai. Spalio 13 dieną buvo minimos Šiaulių Katedros konsekravimo metinės. 11 val. šv. Mišias aukojęs Katedros klebonas kun. Remigijus Čekavičius papasakojo Katedra tapusios bažnyčios istoriją.

Pirmoji medinė bažnyčia buvo pastatyta 1445 metais Žemaičių seniūno Mykolo Kęsgailos rūpesčiu, o 1595-aisiais pradėta statyti nauja ir didinga dabartinė Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia, kurią 1634 m. spalio 8 d. konsekravo Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius. Maldos namai net keletą kartų buvo stipriai apgadinti. Pirmą kartą nusiaubė švedų karai, vėliau du kartus degė. 1880 metais, po žaibo sukelto gaisro, stogas buvo uždengtas aštuoniakampės piramidės pavidalo smaile, pakeitusia bažnyčios bokšto siluetą. Kiek vėliau perstatytos ir praplėstos abi zakristijos, padidintos Švč. M. Marijos ir Šv. Antano koplyčios.


Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Išrinkta parapijos pastoracinė taryba

Nemakščių pastoracinė taryba
su klebonu kun. Stasiu Šlepavičiumi
Kun. Stasio ŠLEPAVIČIAUS
archyvo nuotrauka

NEMAKŠČIAI. Spalio 7-ąją, parapijos klebono kun. Stasio Šlepavičiaus iniciatyva, tikinčiųjų valia ir su Šv. Dvasios palaima, buvo išrinkta Nemakščių Švč.Trejybės parapijos pastoracinė taryba, kuri kitą sekmadienį susirinko į pirmąjį posėdį. Į pastoracinę tarybą išrinkti 25 tikintieji: R.Laugalis, M.Janušauskis, J.Butkienė, K.Milašius, Vladas Šimaitis, Vaclovas Šimaitis, G.Kybartas, A.Bumbulis, V.Greičienė, S.Radčenko, D.Visockienė, J.Greičius, I.Jankevičienė, Ž.Vitkauskas, A.Meištininkas, V.Tautkevičius, Antanas Bardauskas, A.Živatkauskis, Č.Mickus, D.Juškienė, A.Girčys, Alfredas Bardauskas, A.Ignatavičius, S.Mėlinis.


Mirė ilgametis Bagotosios klebonas

A†A kun. jubil. Vaclovas Degutis (1914-1937-2007)

Kun. jubil. Vaclovas Degutis

Spalio 6 dieną mirė kun. jubil. Vaclovas Degutis, šiemet sulaukęs 93 metų amžiaus ir atšventęs kunigystės 70 metų jubiliejų.

Velionis gimė 1914 m. rugpjūčio 27 d. Marijampolėje. Virbalyje baigė keturias pradinės mokyklos klases, 1926–1933 metais mokėsi Marijampolės gimnazijoje, kurią baigęs įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją.

1937 m. birželio 13 d. V.Degutis įšventintas kunigu. Darbavosi vikaru Gražiškiuose, o nuo 1941 metų – Pilviškiuose. 1946 metais paskirtas Vilkaviškio, o kitų metų pabaigoje – Tabariškių administratoriumi. Eiti tokias pačias pareigas 1949 metais iškeltas į Sasnavą, dar po metų – į Aleksotą.


Paminėjo mylimą kunigą

Mons. Algirdo Turčinsko (1926-2006)
pirmosioms mirties metinėms

Romas BACEVIČIUS

Šv. Mišių liturgijai vadovavo
Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis (viduryje)

Pirmadienį, spalio 22 dieną, Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje buvo paminėtos 12 metų čia altaristu buvusio mons. Algirdo Turčinsko pirmosios mirties metinės. Į ta intencija aukotas šv. Mišias susirinko ne tik 65 kunigai iš įvairių Lietuvos vietų, bet ir gausus būrys parapijiečių. Šv. Mišių liturgijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, prie altoriaus koncelebravo Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Juozas Tunaitis, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, prel. dr. Juozas Šiurys, monsinjorai dr. Vytautas Steponas Brazdeikis, doc. dr. Vytautas Sidaras, dr. Artūras Jagelavičius, Alfonsas Svarinskas ir kiti atvykę kunigai.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija