Atnaujintas 2007 lapkričio 9 d.
Nr.83
(1580)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Lietuvos kardinolas
Airijoje

Trys pabaigos: dievų,
pasaulio ir žmogaus

Mūsų Vėlinės

Malda už išėjusius

Totalinio teroro
imperija

Gruzija vėl kryžkelėje

Apie krikščionybės
raidą Vakarų
Žemaitijoje

Bažnyčios sukaktis
ir kraštiečių
pagerbimas

Rožinis su ganytoju

Visas jėgas atidavė
Bažnyčiai,
žmonėms, Tėvynei

Istorinis Saudo Arabijos karaliaus vizitas Vatikane

Popiežius Benediktas XVI
priima Saudo Arabijos karalių
Abdullahą bin Abdulazizą Al Saudą

Antradienį popiežių Benediktą XVI aplankė Saudo Arabijos karalius Abdullah bin Abdulazizas Al Saudas. Po susitikimo su Šv. Tėvu Saudo Arabijos karalius susitiko su Vatikano Valstybės sekretoriumi kardinolu Tarcizijumi Bertone. Pastarajame susitikime taip pat dalyvavo Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Dominikas Mambertis.

Antradienį po pietų Vatikano spaudos tarnyba paskelbė oficialų komunikatą, kuriuo informuojama, jog nuoširdžių pokalbių metu buvo aptartos labiausiai rūpimos temos. Visų pirma pakartotas įsipareigojimas plėtoti religijų ir kultūrų dialogą, siekiant taikaus ir vaisingo žmonių ir tautų sambūvio.


Naujasis Maskvos katalikų arkivyskupas pristato pastoracijos programą

Mindaugas BUIKA

Maskvos Dievo Motinos katedroje
konsekruojamas naujas katalikų
ganytojas arkivyskupas Paolas Pecis

Gerai pažįstamas su Rusijos padėtimi

Naujojo Maskvos katalikų arkivyskupo Paolo Pecio konsekracija tapo reikšmingu įvykiu Rusijos sostinės daugiatautės tikinčiųjų bendruomenės gyvenime, turėjusi ir tam tikrą ekumeninę reikšmę. Spalio 27 dieną Maskvos Dievo Motinos katedroje kartu su iškilmei vadovavusiu naujojo ordinaro pirmtaku arkivyskupu Tadeušu Kondrusievičiumi šv. Mišias koncelebravo apaštališkasis nuncijus Rusijoje arkivyskupas Antonijus Meninis, kaimyninio Kazachstano sostinės Astanos arkivyskupas Tomašas Peta, kitų Rusijos katalikų diecezijų ganytojai – Novosibirsko vyskupas Jozefas Vertas, Irkutsko vyskupas Kirilas Klimovičius ir Saratovo vyskupas Klemensas Pikelis.


Penki Panevėžio bažnyčios šimtmečiai

Bronius VERTELKA

Kan. teol. dr. Kęstutis Žemaitis
sakė, kad nacių politika
ir antrosios sovietų okupacijos
grėsmė nulėmė daugelio
lietuvių savanorišką ar priverstinį
pasitraukimą į Vakarus

„Bažnyčia niekada nebuvo istorijos pakraštyje, ji aktyviai dalyvavo jos kūrime“, – teigė kun. dr. Virginijus Veilentas, sveikindamas mokslinės konferencijos „Iš Panevėžio istorijos. Penki bažnyčios šimtmečiai“ dalyvius, atėjusius į Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos salę. Sveikinimo žodį tarė generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis, Panevėžio apskrities kultūros, sporto ir turizmo tarnybos vadovė Raimonda Valaitienė, miesto vicemeras Petras Luomanas.


Naujoje knygoje – ir Katalikų Bažnyčios indėlis

Knygos „Laisvės proveržiai
sovietiniame Kaune“ pristatyme

Spalio 10, 16 bei 18 dienomis Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vykusių renginių cikle „Pasipriešinimo ženklai sovietmečio Kaune“ prisimintas ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios indėlis. Baigiamajame ciklo renginyje spalio 18 dieną pristatyta bibliotekos parengta knyga „Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune“. Pasak sudarytojos Rimantės Tamoliūnienės, visi knygos respondentai noriai ir nuoširdžiai dalijosi prisiminimais, tačiau buvę sunku rinkti iliustracijas. Pavyzdžiui, tam, kad dokumentu iliustruotų, kokia bausme buvo nuteistas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, reikėję gauti saugumo leidimą peržiūrėti jo bylą ypatingajame archyve. Net 28 arkivyskupui užvestos bylos liudijo, kad šį asmenį sekė, apie jį informuodavo apie 100 agentų. Knygos „Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune“ respondentai taip pat yra kunigas Robertas Grigas, seserys vienuolės Danutė Jonė Sakalauskaitė, Julija Kuodytė, SJE.


Ganytojas ragino kilti aukščiau kasdienybės...

Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis teikia Sutvirtinimo sakramentą

Baisogala. Spalio 20-ąją, šeštadienį, čia lankėsi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Jis atvyko parapijos jaunimui suteikti Sutvirtinimo sakramentą.

Prie bažnyčios šventoriaus vartų ganytoją pasitiko parapijos klebonas kun. Aldas Vinclovas, parapijiečiai. Laimindamas susirinkusiuosius, vyskupas žengė altoriaus link. Bažnyčios choras giedojo Šventosios Dvasios himną „Dvasia Viešpatie, atleisk“.


Dievo ir artimo meilės šventė

Laima STANKEVIČIŪTĖ

Alytaus valstybinių vaikų
globos namų ir Valkininkų
vaikų globos namų ,,Spengla“
ugdytiniai kartu su mokytojais
aplankė Seirijų Švč. M. Marijos
Škaplierinės šventovę

Spalio 18 dieną, ketvirtadienį, dvi dešimtys Alytaus valstybinių vaikų globos namų ugdytinių kartu su direktoriaus pavaduotoja Jūrate Žvaliauskiene bei VšĮ „Dienos namų” direktore Kristina Bondareva viešėjo Seirijuose, Lazdijų rajone. Antano Žmuidzinavičiaus vidurinėje mokykloje jie susitiko su bendraamžiais seirijiškiais bei iš Varėnos r. Valkininkų globos namų ,,Spengla” atvykusiais vaikais, aplankė Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčią. Projekto renginys vadinosi ,,Pažinkime Alytaus apskritį ir jos kraštų tradicijas”.


Atidaromi parapijos namai, švenčiami atlaidai

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Klebonas dekanas
kun. Stasys Toleikis

Šiandien Šilalės dekanatas gali didžiuotis, kad beveik visos jo parapijos jau turi savo namus. Mat šiame dekanate dirbantys jauni ir entuziastingi klebonai renovuoja senus bažnyčioms priklausančius pastatus ir juose įrengia parapijos namus. Antai Pajūrio Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Mykolas Petrauskas, berods dar tik penktus metus klebonaujantis Pajūryje, jau spėjo seną pastatą paversti erdviais, patogiais parapijos namais, o šalia jų pastatyti nemažą akmeninę Švč. Mergelės Marijos Lurdo koplyčią. Šių metų spalio 7 d., sekmadienį, Didkiemyje švenčiant titulinius šv. Angelų Sargų atlaidus, klebonas kun. M.Petrauskas, aptarnaujantis šią be nuolatinio kunigo esančią parapiją, pašventino renovuotus parapijos namus. Nors ir sunkokai (trūksta lėšų), tačiau į priekį juda šio kunigo aptarnaujamos Tenenių Šv. Barboros parapijos namai.


Brūzgynai

Petras KATINAS

Prezidentas, besipuikuojantis pirmuoju numeriu populiariausių politikų sociologinių apklausų lentelėse, pateikė dar vieną dovanėlę socialdemokratams, R.Paulausko socialliberalams ir, aišku, KGB kadriniams čekistams ir rezervininkams. Jis atsisakė pasirašyti Seimo priimto Liustracijos įstatymo pataisas. Esą toks įstatymas, numatantis, kad KGB rezervininkai kartu su kadriniais kagėbistais ir slaptaisiais bendradarbiais turi būti įtraukti į specialią įskaitą, prieštarauja ne tik Lietuvos Konstitucijai, bet ir Europos žmogaus teisių konvencijai.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija