Atnaujintas 2007 gruodžio 19 d.
Nr.94
(1591)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Adolfo Ramanausko-Vanago atminimas gyvas žmonių širdyse

Kazimieras Dobkevičius

(Iš kairės) generolo
A. Ramanausko-Vanago vaikaitė
vyr. leitenantė Inga Jancevičienė,
duktė Auksė, Lietuvos kariuomenės
vadas generolas leitenantas
Valdas Tutkus gieda Lietuvos himną

Šiemet sukako penkiasdešimt metų, kai komunistai sušaudė Lietuvos nacionalinio pasipriešinimo didvyrį, vyriausiąjį partizanų Ginkluotųjų pajėgų vadą, 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Deklaracijos Akto signatarą, generolą Adolfą Ramanauską-Vanagą. Sovietiniai čekistai metė didžiules agentų, seklių, informatorių pajėgas, kad susektų legendinį partizanų vadą. Tą lemtingą 1956 m. spalio 12 d., padedant KGB agentui „Žinomam“ (tikroji pavardė Antanas Urbonas), Kaune buvo areštuotas Adolfas Ramanauskas ir jo žmona Birutė. Daugiau nei metus sužvėrėję KGB funkcionieriai kankino įžymų partizanų vadą. Tik 1957 m. lapkričio 29 d. buvo įvykdytas mirties nuosprendis. Kur paslėpė patrioto palaikus – iki šiol nėra žinoma... Tėra tik simbolinis kapas – kenotafas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija