Atnaujintas 2007 gruodžio 19 d.
Nr.94
(1591)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dešimt metų gyvuoja literatų „Atgaiva“

Jonas PETRONIS

Zarasų rajono meras Arnoldas
Abramavičius įteikia padėkos
raštą aktyviai klubo narei
Marijai Varembergienei
Autoriaus nuotrauka

 

Dusetų K. Būgos bibliotekoje įsikūręs literatų klubas „Atgaiva“ švenčia 10-ies metų jubiliejų. Susirinkę Dusetų literatai, jų svečiai prisiminė šio krašto plunksnos brolių gražius darbus. Jau iš pradžių šis kūrybingų sielų susibūrimas buvo atgaiva ne tik jo dalyviams, bet ir visiems dusetiškiams. Į šį klubą atėjo dusetiškiai, kurių profesijos labai tolimos nuo poezijos: daug širdžiai mielų dalykų čia surado ir medicinos sesuo, ir buhalterė, ir ūkininkė, ir mokytoja.

Šiuo metu klubui vadovauja bibliotekos vadovė Elena Gaižiuvienė. Ji pasidžiaugė, kad dešimtmetis subrandino gražų literatų kūrybos derlių. Per tą laiką atgaiviečiai išleido šešiolika knygų. Dienos šviesą išvydo Osvaldo Vaičio, Leokadijos Malcienės, Danutės Grigėnienės, Danutės Drebulienės knygos. Dusetiškių poezijos posmai spausdinami „Zarasų krašte“, apskrities, šalies spaudoje. Prieš dvejus metus dusetiškiai literatai pradžiugino skaitytojus almanachu „Laiko tėkmė“. Meilė tėvynei, graži gamta, tyliai ošiančios Sartų ežero bangos ir nešanti savo vandenį Šventoji – vyraujančios temos dusetiškių kūryboje. Juk šio krašto grožis poetiniam žodžiui įkvėpdavo ir žinomus kraštiečius Paulių Širvį ir Antaną Vienažindį... Per tuos dešimtmečio metus klubui vadovavo Leokadija Malcienė, Osvaldas Vaičys, Marija Varenbergienė. Osvaldas Vaičys, Janė Grigėnienė, Marija Varembergienė, Danutė Drebulienė yra pelniusios rajono Metų literatų vardus.

Šventėje savo kūrybą skaitė Marija Varembergienė, Leokadija Malcienė, Janė Grigėnienė, Danutė Stankevičienė, Danutė Drebulienė, Monika Matulienė, Ona Simanavičienė, Elena Antonova, Elena Arminienė… Klubo „Atgaiva“ narius, jų kūrybos gerbėjus pasveikino Dusetų parapijos klebonas kun. Salvijus Pranskūnas. Pats klebonas į šventę atvykti nebegalėjo, bet atsiuntė sveikinimą, kuriame yra ir tokie žodžiai: „Kūryba yra toks įvairiapusis reiškinys, labai asmeniškas, individualus ir nėra paprasta sudėti žodžius, pilnus įvairių patirčių, į eilėraščio posmelį, novelę, apsakymą. Kuriantys žmonės yra vilties žibintai gyvenimo skersvėjuose ir džiugu, kad mūsų parapija turi būrelį, tiek metų besidalijantį geromis emocijomis, prasmės ieškojimais“.

Dusetose dažnai lankosi meninio žodžio mylėtojai iš Utenos, Rokiškio rajonų, kitų vietovių. Dusetiškiai literatai vyksta ne tik pas šiuos kaimynus, bet ir rengia vakarones Zarasų rajono seniūnijose, jų metu skamba dusetiškių posmai, dainos, linksmi pasakojimai. Neįsivaizduojamos Zarasuose poezijos pavasarėlio, Stelmužėje Žemės dienos šventės be dusetiškių. Dusetiškiai turi himną, kuriam žodžius parašė klubo narė Danutė Drebulienė. Beje, Lietuvos bitininkų himno žodžius irgi sukūrė Danutė Drebulienė.

Iškilmių dalyviai prisiminė ne tik savo kūrybos vakarus, išvykas į aplinkines seniūnijas. Į dešimtmečio šventę atvyko svečiai iš Utenos rajono Užpalių seniūnijos. Su Vilučių kaimo bendrija „Atgaivos“ klubas jau daug metų gražiai bendrauja. Užpalių seniūnijos Vilučių kaimo bendrijos pirmininkė Nijolė Petruševičienė išsakė nuoširdžius linkėjimus, kaimynai smagiai padainavo, o Elena Antonova, Rimantė Jakaitienė, Janė Grigėnienė ne tik deklamavo eiles, bet ir dainavo savo kūrybos dainas, o joms akompanavo Jolita Krasauskienė.

Kūrybinio polėkio, skambių ir prasmingų posmų atgaiviečiams linkėjo Dusetų seniūnas Saulius Kėblys, Utenos rajono Kaniukų bibliotekos bibliotekininkė Zita Kaunelienė, dusetiškė Jūratė Klabytė, sporto klubo „Ainiai“ vadovas Vytautas Čypas. Džiaugėsi dusetiškių noru gyventi turiningai, kūrybingai rajono meras Arnoldas Abramavičius, rajono tarybos narys Rimvydas Podolskis. Rajono meras už aktyvią veiklą „Atgaivoje“padėkos raštus įteikė Danutei Stankevičienei, Marijai Varembergienei. Rajono tarybos narys Rimvydas Podolskis gėlių puokštę padovanojo aktyviai klubo narei Elenai Antonovai, kuri ne tik rašo eiles, dainuoja, bet ir groja. Dusetų seniūno gėlių puokštė buvo skirta vyriausiajai klubo narei Onai Simonavičienei – prieš keletą metų ši atgaivietė atšventė aštuoniasdešimties metų jubiliejų.

Gražu, kad Dusetų krašto žmonės sugeba pakilti virš kasdienybės, rašyti, ką širdis diktuoja, ką lemta patirti ir išgyventi. Šis kūrybos žodis įprasmina autorių gyvenimą, džiugina šalia gyvenančius.

Dusetos, Zarasų rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija