Atnaujintas 2007 gruodžio 21 d.
Nr.95
(1592)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Panevėžio vyskupijoje

Anykščių dekanate

Adventinė popietė prie žvakių šviesos

Svėdasiškių etnografinis ansamblis
pradžiugino lyriškomis dainomis,
o parapijos klebonas kun. Vydas
Juškėnas papasakojo
apie Advento reikšmę…
Autoriaus nuotrauka

Svėdasai. Anykščių Kultūros centro Svėdasų skyrius kiekvienais metais organizuoja Adventui skirtas popietes. Toji tradicija nebuvo pažeista ir šiemet – miestelio kultūros darbuotojai gruodžio 12-ąją pakvietė visuomenę į Adventui skirtą renginį.

Renginys vyko kultūros namų vestibiulyje prie žvakių šviesos. Jo metu skambėjo vietinių jaunuolių skaitomi lyriniai posmai, plojimais buvo sutiktos Adventui, artėjančioms šv. Kalėdoms skirtos dainos, kurias atliko Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus etnografinis ansamblis, taip pat ir Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijos choristės.


Vilkaviškio vyskupijoje

Alytaus dekanate

Amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs...

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės

Alytaus dekanas ir Šv. Angelų
Sargų parapijos klebonas
kun. Arūnas Užupis už reikšmingus
darbus įvairiose sielovados
srityse dėkojo „Dienos namų“
direktorei Kristinai Bondarevai
Autorės nuotrauka

Alytus. Ramią gruodžio penktadienio popietę pakiliai nusiteikę alytiškiai rinkosi į Šv. Angelų Sargų bažnyčią, kur šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmių proga atvyko koncelebruoti Seirijų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos klebonas kun. Vytautas Juozas Insoda, Alytaus dekanas kun. Arūnas Užupis ir Švč. M. Marijos, Krikščionių Pagalbos parapijos kunigas Valdas Simanaitis.

Įdomų pamokslą apie 1854 metais popiežiaus Pijaus IX paskelbtos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmos atsiradimo istoriją pasakė svečias iš Seirijų kun. V. J. Insoda.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija