Atnaujintas 2007 gruodžio 28 d.
Nr.96
(1593)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Žmonės pagal Dievo širdį

Prieš keletą metų Marijampolėje, Šv. arkangelo Mykolo Bazilikoje turėjau sutvarkyti dvasinius reikalus. Viskas labai nesisekė, buvo daug trukdžių. Tada mane tarsi kas nuvedė prie Palaimintojo J. Matulaičio altoriaus, kur aš labai nuoširdžiai pasimeldžiau ir paprašiau pagalbos. Paskui mane lydėjo sėkmė. Atsisveikinant vyskupas emeritas J. Žemaitis man padovanojo knygelę ,,Palaimintasis Jurgis Matulaitis“. Nuo tada vis labiau ėmiau domėtis J. Matulaičio gyvenimu, jo asmenybe.


Ar esam geri katalikai?

Lietuvių liaudies patarlė sako: „Niekad neišsižadėk lazdos, ubago terbos ir „tiurmos“... Nes nežinome nė vienas, kas mūsų laukia. Juo labiau negalima pasmerkti žmogaus, priešingai – reikia stengtis jam padėti. Štai žmogus gyvena daugiabutyje, tarp žmonių. Vandens nėra, elektros nėra, dujų nėra, šilumos irgi nėra – gal tik nelyja ant galvos. Ir kad bent kas pasidomėtų juo, paklaustų, ar jis gėrė arbatos, ar jis pavalgė šiandien? Niekam nesvarbu – kiekvienas rūpinasi savimi, savo šeima. O kaimynė tiesiai šviesiai pasako, kad ne svetimi turi galvoti, ką jis valgys, o tikra sesuo ir brolis, kuriems, beje, jis nė motais. Ir apskritai daug kas pasako, kad gėda yra turėti tokį brolį.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija