Atnaujintas 2008 sausio 9 d.
Nr.2
(1595)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Išmintingai statęs Lietuvos valstybingumo rūmą

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Lietuvos kariuomenės brigados
generolas ministras
pirmininkas Jonas Černius

Pernai sukako trisdešimt metų nuo Jono Černiaus (iki 1919 metų – Černiausko) mirties. Visose lietuviškose enciklopedijos apie jį galima rasti žinių. Vasario 23-ąją knygų mugėje Vilniuje įvyko Henriko Paulausko (1932-2006) parengtos monografijos „Lietuvos kariuomenės brigados generolas ministras pirmininkas Jonas Černius“ sutiktuvės, kuriose dalyvavo ir įdomiai apie savo tėvą papasakojo iš Jungtinių Amerikos Valstijų atvykęs J. Černiaus sūnus Vytautas.


Tas laisvės nevertas, kas negina jos...

Partizanė Albina Bunevičiūtė – Aušrelė

1944-1953 metų partizaninio karo istorijoje įrašytas ne vienos moters ar merginos vardas. Jų didvyriškumas neretai pranokdavo vyrų drąsą. Dažnas partizanas jų dėka išvengė mirties ar suėmimo, ne vienas išgelbėtas ir išgydytas. Nesant kitos išeities, jos ir su ginklu rankose kovėsi su priešu.

1929 metais Bučiūnų kaime, Alytaus apskrityje, ūkininko Vinco Bunevičiaus šeimoje gimė mergaitė Albina. Albina Bunevičiūtė dar mokydamasi Prienų gimnazijoje padėdavo partizanams. Vėliau, studijuodama Kauno mokytojų seminarijoje, tapo Dainavos apygardos partizanų ryšininke slapyvardžiu Gražuolė.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija