Atnaujintas 2008 sausio 9 d.
Nr.2
(1595)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Naujos tendencijos pasaulietiškumo sampratoje

Mindaugas BUIKA

Susitinka popiežius Benediktas XVI
ir Prancūzijos prezidentas Nikola Sarkozy

Prancūzijos prezidentas – garbės kanauninkas

Prancūzijos prezidentas Nikola Sarkozy lankydamasis su vizitu Vatikane patvirtino naują požiūrį į valstybės ir Bažnyčios santykius siekiant įveikti šios šalies politiniam elitui buvusį būdingą laicistinį antiklerikalizmą. Po gruodžio 20 dieną įvykusio popiežiaus Benedikto XVI ir N. Sarkozy susitikimo Prancūzijos prezidentas dar pasimatė su Vatikano Valstybės sekretoriumi kardinolu Tarcizijumi Bertone ir santykių su valstybėmis sekretoriumi arkivyskupu Dominiku Momberti. Paskelbtame komunikate pažymima, jog „nuoširdžiuose pokalbiuose“ aptariant rūpimus klausimus buvo pripažinta, jog pastaruoju metu nusistovėjo „geri santykiai tarp Katalikų Bažnyčios ir Prancūzijos Respublikos“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija