Atnaujintas 2008 sausio 9 d.
Nr.2
(1595)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Teatro vizijų kūrėjas

Benjaminas ŽULYS

Scenografas Feliksas Navickas

Kai po spektaklio nusileidžia uždanga, į sceną publikai išeina nusilenkti artistai, dažnai – ir spektaklio režisierius, orkestro dirigentas, kiti su spektaklio pastatymu susiję asmenys. Labai retai į sceną pakviečiami tie žmonės, be kurių spektaklis, opera ar baletas nebūtų toks įspūdingas ir išraiškingas. Vienas tokių „nepastebimų“ teatro žmonių yra scenografas. Šis žmogus kuria dekoracijas, kostiumus, visą aplinką, kuri spektakliui suteikia didesnio įtaigumo.


Poetas, dainius, atlikėjas

Benjaminas ŽULYS

Alvidas Rapkevičius

Dailininku netapo…

Kaunietis Alvidas Rapkevičius – diplomuotas istorikas, daug metų dirbo Kauno ekskursijų biuro išvykų organizatoriumi ir ekskursijų vadovu.

Bet nuo jaunystės Alvidą traukė menas, poezija, daina. Pats kūrė posmus ir muziką jiems, pats, pritardamas gitara, savo kūrinius atliko ir dabar atlieka.

Jo skambų balsą labai seniai pastebėjo. Dar sovietinėje armijoje jis buvo „zapevala“, pulko įvadiniu dainininku. Nuo jaunumės Alvidas rašė eilėraščius. Net ne apie „šlovingąjį“ komjaunimą, socialistinį lenktyniavimą, o apie Lietuvą, jos žmones.


Fotogalerijai – 15 metų

Bronius VERTELKA

Biržų rajone ūkininkaujantį,
bet fotografijos nepamiršusį
Stanislovą Vadapolą sveikino
Fotografijos galerijos
direktorė Marija Čičirkienė

Likus kelioms dienoms iki šv. Kalėdų, Panevėžio fotografijos galerijoje buvo paminėta jos 15-os metų sukaktis. Jubiliejaus proga veikė panevėžiečių fotomenininkų kūrybos paroda „Laisvo siužeto magija“.

Galerijos direktorė Marija Čičirkienė trumpai priminė kultūros židinio atsiradimo istoriją, pasidžiaugė, kad į Lietuvos fotomenininkų sąjungą įstojo Kęstutis Čepėnas (jo nuotraukos eksponuojamos ir jubiliejinėje parodoje). Garbingos sukakties proga sveikinimo žodį tarė Panevėžio apskrities viršininko administracijos Kultūros, sporto ir turizmo tarnybos vadovė Raimonda Valaitienė. Iškilmėse dalyvavę miesto savivaldybės vicemeras Povilas Vadapolas, Kultūros ir meno skyriaus vedėja Loreta Krasauskienė galerijos vadovei Marijai Čičirkienei ir fotomenininkui Gediminui Kudirkai įteikė padėkas. Vicemeras prisipažino, jog ir pats fotografuoja, todėl užsukti į galeriją jam itin smagu.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija