Atnaujintas 2008 sausio 9 d.
Nr.2
(1595)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Valstybė, kuri remiasi pajamomis iš alkoholio, pasmerkta

Jurgis Bielinis

Trečios kartos socialdemokratas
LSDS Tarybos narys

1920 metų Steigiamojo Seimo ekonomistai paskaičiavo, kad vienas litas, išleistas alkoholiui, duoda keturis litus nuostolio. Dabartiniai Vakarų ekonomistai nuostolių dėl alkoholizmo priskaičiuoja dar daugiau. Todėl neaišku, kodėl daug Lietuvos Seimo narių atstovauja degtindariams?


Ar žaidimas vertas žvakių?

Algirdas Endriukaitis

Prokurorai ir teisėjai genocido bylų labai nenori nagrinėti. Dalyvaujančios bylose aukos klausia: ,,Kodėl tokios bylos nenagrinėjamos ypatingos skubos tvarka?“, kaip, pavyzdžiui, Seime nagrinėjami svarbūs klausimai. Išties, juk tai yra istorinės bylos, reikalaujančios skubaus svarstymo, o praktikoje jos prilyginamos paprastiems buitiniams ginčams, kurie tęsiasi metų metais. Genocidinės bylos yra jus cogens (aukščiausia juridinė norma), todėl tai vertintina kaip kovos, laisvės, nepriklausomybės, istorijos garbės reikalas. Žinant, kaip naikinamai laikas veikia tokio pobūdžio procesuose, įprastinis arba vilkinantis nagrinėjimas vertintinas kaip nepagarba istorijai, teisei ir teisingumui.


Teismų įstatymo pakeitimo projekto nuostatos – žingsnis atgal

Gruodžio 10 dieną Lietuvos Sąjūdis padarė pareiškimą dėl Seimui pateikto svarstyti Teismų įstatymo pakeitimo projekto, kuriame šio įstatymo pagrindines nuostatas pavadino „žingsniu atgal demokratijos plėtotėje“. Toliau pareiškime sakoma: teisinėje valstybėje į teisingumą vykdančią instituciją – teismus, yra integruojama visuomenė. Jos atstovai dalyvauja nepriklausomų teismų struktūrose vykdant teisingumą (prisiekusieji, tarėjai, taikos teisėjai), formuojant teismų sistemą bei teisėjų korpusą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija