Atnaujintas 2008 sausio 9 d.
Nr.2
(1595)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Valstybė, kuri remiasi pajamomis iš alkoholio, pasmerkta

Jurgis Bielinis

Trečios kartos socialdemokratas
LSDS Tarybos narys

1920 metų Steigiamojo Seimo ekonomistai paskaičiavo, kad vienas litas, išleistas alkoholiui, duoda keturis litus nuostolio. Dabartiniai Vakarų ekonomistai nuostolių dėl alkoholizmo priskaičiuoja dar daugiau. Todėl neaišku, kodėl daug Lietuvos Seimo narių atstovauja degtindariams?

2008 m. sausio 2 d. per LRT buvo parodyta A. Siaurusevičiaus laida „Spaudos klubas”, kuriame Antanas Matulas ir Birutė Vėsaitė diskutavo su Gintaru Steponavičiumi, Linu Kunigėliu ir Vytautu Grubliausku. Manau, kad turiu teisę komentuoti ir kritikuoti kiekvieno iš jų laidoje išsakytas mintis bei veiklą Seime. Aiškiai matyti, kad Gintaras Steponavičius ir Vytautas Grubliauskas yra vieni iš alkoholio liberalizacijos autorių. Jie ir dar 50 Seimo narių laikosi A. M. Brazausko politikos (mano įvardijamos terminu AMBivalentė – J. B.). Taigi, „Ką kalbėjo ir žadėjo prieš rinkimus – pamirškite...”

Per 18 metų Seimui parašyta tūkstančiai kolektyvinių ir asmeninių prašymų, kad būtų atkreiptas dėmesys ir įstatymais padaryta tvarka alkoholio pramonėje ir prekyboje. Dešimtį kartų daugiau straipsnių buvo išspausdinta respublikinėje, rajonų spaudoje, internete, kalbėta susitikimuose su rinkėjais. Deja, netgi akivaizdūs Skuodo įvykiai nepaveikė šių seimūnų sąžinės. Kaip atstovavo degtindariams, taip ir atstovauja.

Apie Seimo narį G. Steponavičių mano nuomonė vienareikšmiška – jis dar vaikėzas, nemato ryšio tarp priežasčių ir pasekmių. Ir mūsų nelaimė, kad šis vaikėzas yra ne paprastas Seimo narys, o vienos komisijos pirmininkas. Jo žodžiai ir mintys – prieš tautą. Jis – aludarių ir degtindarių „bernas“. Baisu, kad tokių „bernų“ – pusė Seimo. Mat 50 jo narių pasirašė alkoholio liberalizavimo įstatymą. Tokių steponavičių akys ir ausys užpiltos apvemtais litais. Jie nemato kas vyksta Lietuvoje ir yra mūsų valstybės duobkasiai.

Antras šios kompanijos narys, aludarių, degtindarių atstovas – Linas Kunigėlis, pusamžis vyras iš liemens ir stuomens, turintis „tamados“ (gėrimų organizatoriaus) stažą. Sovietiniais laikais tokius žmones kolūkių pirmininkai ir įmonių direktoriai visada prisilaikydavo prie savęs, nes jie sugebėdavo stipriai išgerti ir nepasigerti, rodyti gėrimo pavyzdį ir tuo didžiuotis. Jais būdavo profsąjungos pirmininkai, visokio plauko pavaduotojai, sugebantys pirtelėse priimti aukštus svečius (net ir iš Maskvos) ir juos privesti „prie kondicijos“. Nieku gyvu negaliu sutikti su jo mintimis, kad iš alkoholio gauti litai yra naudingi Lietuvai ir, kad jais racionalu remti sportą. Daugelis tokių mano pažįstamų „tamadų“ jau senai kapuose...

Trečias jums gerai pažįstamas iš AMBivalentės plėšikų sąrašo – V. Grubliauskas. Jis, kaip ir į jį panašūs, ne durklais, karštais lygintuvais, ar virvėmis smaugia savo tautiečius, o alkoholiu. V. Grubliauskas su 50-čia „razbaininkų “ yra tie, ką chemijos mokslas vadina katalizatoriais, t.y. reakcijose nedalyvaujantys, bet ją spartinantys. Alkoholizmas – progresyvus žudymo būdas. Jam vadovauja garbingi vyrai, moterys. Jie Seimo, Vyriausybės nariai, ministrai. Mat čia rankos nesukruvinamos, apykaklės švarios, kaklaraiščiai madingi ir dar geras algas moka. Tai – vagių centras, tačiau nepaprastų – įstatyminių vagių (rus. „vory v zakone“). Jie jau išvogė Lietuvą. Tačiau jiems to per maža. Taigi sugalvojo tą žolę (mus), kuri kaip toj dainoj: „kėlė rasą, rasa kėlė pasagėlę, pasagėlė žirgą, žirgas raitą, raitas kepurėlę senai motinėlei – Lietuvėlei“ , nuo žemės paviršiaus trinte nutrinti.

Prisiminkime istoriją. Konkistadorai Amerikos indėnus „ugniniu“ vandeniu naikino. O caro ir bolševikiniai rusai Sibiro tauteles degtinėle taip „pavaišino“, kad šios ne tik palūžo, bet ir buvo išžudytos. Alkoholiu permirkusi žlugo ir Žečpospolita.

Mūsų seimūnai šiuos juodus istorijos puslapius gerai įsisąmonino ir jais vadovaujasi.

Kaip po gaisrų, karų likę gyvi, sveikas galvas išsaugoję žmonės, vėl atstatė savo namus, miestus, valstybes, taip ir Lietuva jau tris kartus buvo atstatyta. Jūsų gi, 50-ies AMBivalentės plėšikų ir vagių, nuo vaikystės prie alkoholio pripratinti žmonės nei savo namų, nei miestų nestatys, nei Lietuvos neatstatys. Jūs to siekėte ir daug ką jau pasiekėte.

Norėčiau primenu, jums ponai, kad carinėje Rusijoje 1858 metais valstiečiai, niekieno neraginti, kategoriškai atsisakė žydų karčemose gerti degtinę. Jie daužė karčemas, mušė žydus ir šaukė: „Jie mus žudo, jie mus nuodija, kad pasisavintų mūsų turtą”. Nuo tų laikų rusai turi priežodį: „Mušk žydus – gelbėk Rusiją”. Ne kitokiu tikslu ir jūs, ponai, to siekiate. Šiuo atveju rusų priežodį galime išversti taip: „Mušk AMBivalentus, 50 „razbaininkų“ – Seimo narių, mušk žudikus”.

Ačiū Tau, Birute Vėsaite, Antanai Matulai, kad labai aiškiai, plačiai visą padėtį mums „Spaudos klube“ išaiškinote. Ačiū ir G. Steponavičiui, V. Grubliauskui, L. Kunigėliui, kurie su 48 seimūnais – kaip encefalitu užkrėstos erkės ant Lietuvos kūno. Jie dirbo ir tebedirba „pokazuchai“. Kiek dėl to, didžiojo sporto, šitaip jį „remiant“ paauglių, jaunimo bus pripratinti prie alkoholio? Kiek reikės nužudyti talentų, ir tų pačių būsimų krepšininkų, rašytojų, dailininkų, gydytojų, inžinierių?... Ach, jūs, alkoholio ir sporto „derintojai“, ar jau pamiršote Čivilio, Tamulio likimą? Išsunkė juos kaip citrinas ir ...

Valstybė iš biudžeto turėtų remti sportą, o ne kažkokie aludariai ar degtindariai. Taigi, atskyrėte Bažnyčią nuo valstybės, o vietoj jos prijungėte jo didenybę alkoholį. Džiaugiatės, kad pavyko užpildyti tuščią vietą. Nejaugi nepastebite, kiek daug nuo alkoholio sveikatą praradusių žmonių valstybės yra išlaikomi ir gyvena mokesčių mokėtojų pinigais? Vien tik aš tuojau pat jums dešimtis tokių galiu pateikti.

Jau rašiau, kad 1920 metų Steigiamojo Seimo ekonomistai skaičiavo, kad vienas litas, išleistas alkoholiui, duoda keturis litus nuostolio. Dabartiniai Vakarų ekonomistai dar daugiau priskaičiuoja. Jūs, sakysit, turime savo ekonomistą Kęstutį Glavecką. Bet gi jis – sovietinis ekonomistas. Tokie ekonomistai žmonių sveikatos, moralės į ekonominius savo skaičiavimus neįtraukia. Dėl to ir sugriuvo turtingiausia pasaulyje valstybė.

Labai gaila, kad veltui praleista 18 metų, per kuriuos užaugo nauja karta, o valstybei įstatymus kuria degtindarių ir aludarių magnatų pastumdėliai. Tokie, kaip šis 50-tukas. Šie magnatai ir jų pastumdėliai – AMBivalentininkai – turi ne tik savo ištikimų rinkėjų armiją. Jie per 18 metų prisiaugino krepšinio sirgalių, kurių kvailumą išnaudoja tam, kad priešintųsi tokiems, kurie rūpinasi jų gerove ir šviesia ateitimi.

Raudondvario 7-metėje mokykloje mokiausi su Bonaventūru P. Tai buvo talentingas gabus berniukas, viskas jam gerai sekėsi: įvairiapusiškas sportininkas, dailininkas, muzikantas, rašė eiles. Pamenu, prieš varžybas trindavosi savo kūną spiritu. Mokyklą baigė penketais. Įstojo į Kauno politechnikumą, bet pradėjo gerti ir iškrito. Po kariuomenės Kėdainiuose kariniame dalinyje tarnavo virštarnybiniu. Čia visiškai prasigėrė. Žmona paliko. Tėvai buvo mirę, nebuvo kam laidoti. Valstybė palaidojo. Aš jo tada verkiau. Gailėjau jo ir jo gabumų.

Dar kartą peržiūriu jūsų 50 „razbaininkų“ sąrašą. Visi esate pabuvoję bent keliose partijose. Taigi partijas keitėte pagal konjunktūrą, kaip pirštines, prasmirdusias kojines, apatines kelnaites... Ko iš jūsų norėti, kad nebūtumėte žydberniais, t. y. aludarių, degtindarių bernais, pusberniais. Jais jums naudinga būti. Nupirks kitiems rinkimams reklamą...

Tame sąraše randu ir savo draugo a. a. V. M. dukros V. V. pavardę. V. buvo mano draugas. Bet turiu pasakyti teisybę: jis stipriai išgerdavo, triukšmaudavo namuose. Nedaug trūko, kad būtų iššaudęs savo šeimą. Tiesiog nesuprantu, kodėl tokia trumpa atmintis šios Seimo narės, jog ji daug kentėjo, matydama tas baisias scenas. Ar jau viską pamiršo ir neatjaučia tų šimtų tūkstančių, dabar kenčiančių? Nejaugi ir kiti iš šio 50-uko nematė, negirdėjo tų baisių nutikimų, kad ir Skuodo įvykių?..

Tokie įvykiai, toks gyvenimas ir manęs vaikystėje bei jaunystėje neaplenkė. Todėl dabar noriu, kad ne tokį gyvenimą gyventų mano gentis „laisvoje Lietuvoje“.

Ar ne banditizmas, kad jūs, seimūnai, praėjusiems metams buvote užplanavę 23 milijardų biudžetą, ir 30 proc. pajamų gavote iš alkoholio. Tai džiaugsmas! Šiemetinį biudžetą suplanavote 30 milijardų ir vėl 30 proc. gausite iš alkoholio. Tai sudarys 10 milijardų litų įnašą į biudžetą. Tiek pat, manau, pajamų gaus ir gamybininkai su prekybininkais. Vadinasi, mūsų žmonės pragers 20 milijardų litų. Pagal anos Lietuvos ekonomistų skaičiavimą, kai 1 Lt pelno iš alkoholio duoda 4 Lt nuostolių, į šių metų biudžetą įplaukusios 10 milijardų Lt pajamos duos 40 milijardų Lt nuostolių. Nuostoliai 10 milijardų viršys biudžeto pajamas. O kur dar pogrindinė alkoholio gamyba, prekyba ir narkotikai? Lietuva įgrims į dar didesnį skurdą, o jūs tik: „chi-chi-cha-cha“.

Anos Lietuvos, karo ir nepriklausomybės kovų metais iki siūlo galo apiplėšta, Lietuva po 18 nepriklausomybės metų jau turėjo aukso, litų atsargų. O AMBivalentai Lietuvą sugriovė ir nesuskaičiuojamomis skolomis apkrovė. Taigi, jūs, tie 50 plėšikų, esat pasiruošę nuo lopšio kūdikius pratinti prie svaigalų, kad pelno gautumėt.

Pranas Vaičaitis, eilių ir dainos „Yra šalis, kur upės teka...“ autorius, rašė: „Nors ir lietuviškiausia degtinė, vis tiek ji atima protą, mažina darbingumą, naikina turtą, šeimą“. Naikina ir valstybę. Bet argi jums valstybė yra vertybė? Ar ką nors reiškia Kudirkos žodžiai: „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia”?

Bet jūs, Antanai Matulai, Birute Vėsaite, nepasiduokite!

Surašau ir pavardės tų penkiasdešimties mūsų duobkasių, kurie pasirašė alkoholio liberalizavimo projektą: Eligijus Masiulis, Gintaras Steponavičius, Vytautas Grubliauskas, Vytautas Čepas, Jonas Lionginas, Gintautas Mikolaitis, Irena Šiaulienė, Zigmantas Balčytis,Vaclovas Karbauskis, Valerijus Simulik, Alvydas Ramanauskas, Petras Auštrevičius, Jonas Ramonas, Antanas Bosas, Jonas Pinskus, Vytas Navickas, Vilija Vertelienė, Jonas Čekuolis, Bronius Bradauskas, Skirmantas Pabedinskas, Antanas Valionis, Andrius Endzinas, Justinas Karosas, Vladimir Volčiuk, Henrikas Žukauskas, Gintaras Šileikis, Gediminas Jakavonis, Vladimir Orechov, Valentinas Bukauskas, Julius Sabatauskas, Kęstutis Glaveckas, Alfredas Pekeliūnas, Julius Veselka, Vytautas Kamblevičius, Pranas Vilkas, Vydas Gedvilas, Romas Venclovas, Viačeslav Škil, Bronius Pauža, Juozas Palionis, Viktoras Rinkevičius, Jonas Jagminas, Albertas Sereika, Zenonas Mikutis, Mindaugas Subačius, Vilma Martinkaitienė, Audronė Pitrėnienė, Rimantas Bašys, Manfredas Žymantas.

Kas jie? Kaimyninių valstybių agentai? Mulkiai? Mamonos garbintojai? Spręskite patys...

Sausio 11-ąją numatoma surengti mitingą prie Seimo, siekiant protestuoti prieš kai kurių politikų priešinimąsi apsaugoti Tautą nuo plintančio alkoholizmo ir paremti tuos Seimo narius, kurie remia antialkoholines priemones. Kviečiame nelikti abejingiems Tautos nelaimėms ir prisidėti prie mitingo.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija