Atnaujintas 2008 sausio 9 d.
Nr.2
(1595)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Primirštas valstybės istorijos tarpsnis ir nūdienos viltys

Edmundas Simanaitis

2007 metų spalio pradžioje Vytauto Didžiojo karo muziejuje buvo atidaryta ir iki metų pabaigos veikė įdomi paroda, skirta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Laikinosios Vyriausybės 195-osioms metinėms. Parengęs šią parodą muziejaus Karybos istorijos skyriaus vyriausiasis muziejininkas Algimantas Daugirdas taip aiškina jos tikslą: „1812 metais Prancūzijos imperatoriaus Napoleono I kariuomenei įžengus į Lietuvą, prasidėjo laikotarpis, kuris lietuvių istoriografijoje vadinamas prancūzmečiu. Šis laikotarpis dažnai prisimenamas dėl dviejų žymesnių krašto politinio ir visuomeninio gyvenimo permainų: Rusijos imperijos viešpatavimo pabaigos bei tuo metu atsiradusių vilčių atkurti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valstybingumą. Parodos tikslas – supažindinti lankytojus su šiuo sudėtingu mūsų istorijos laikotarpiu bei asmenybėmis, kurios visomis išgalėmis stengėsi dirbti Lietuvos labui nepaprastai sudėtingomis aplinkybėmis“.


Apie tautos pasipriešinimo istoriją 1944 – 1953 metais

Kazimieras Dobkevičius

Kaišiadorių savivaldybės salėje
susirinkę į konferenciją
Kaišiadorių rajono mokytojai

Aktyvaus visuomenės veikėjo, Kaišiadorių rajono Rumšiškių miestelio mokytojo Vytauto Markevičiaus iniciatyva, LPKTS Kaišiadorių skyrius bei Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir Socialinių reikalų departamento Švietimo ir kultūros skyriai organizavo Kaišiadorių rajono mokyklų istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojams seminarą „Lietuvių tautos pasipriešinimo istorija 1944–1953 m.“

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija