Atnaujintas 2008 vasario 1 d.
Nr.9
(1602)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Dvi valandos – A. Maceinai

Bronius VERTELKA

Naujamiesčio kultūros centre
minint Antano Maceinos
100-ąsias gimimo metines.
Iš kairės: vyskupas Jonas
Kauneckas, vakaro vedėja
Albina Saladūnaitė ir aktorius
Albinas Keleris, kuriam
vyskupas įteikė Benedikto XVI
ypatingąjį apaštalinį palaiminimą

Sausio 28-ąją Naujamiesčio kultūros centro dailės galerijoje literatūrinį vakarą „Žodžiai į sielą“, skirtą filosofo, poeto, teologo Antano Maceinos 100-mečiui paminėti, vedė Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė. Sausio 27-oji – šio vieno didžiausių Lietuvos šviesuolių gimimo ir mirties diena. Tarp jų – 79-eri jo gyvenimo metai.

Panevėžio vyskupo Jonas Kauneckas kalbėdamas apie A. Maceiną teigė, kad Lietuva nenori pripažinti filosofo, nors jis buvo įnirtingai puolamas sovietiniais laikais. Stambaus dienraščio internetiniame portale A. Maceina yra vadinamas fašistų rėmėju ir žydų naikinimo kurstytoju. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, filosofo kūriniai buvo leidžiami, tačiau netrukus jie tapo nepaklausūs ir jau kuris laikas išleidžiami labai mažais tiražais.


Lietuvių garsiausias filosofas, teologas, poetas

Antano Maceinos (Jasmanto) 100-osioms gimimo metinėms

Vyskupas Jonas Kauneckas

Antanas Maceina

Dieve,

taip, Dieve, prieš rašydamas apie Antaną Maceiną turiu melstis.

Dėkoju, Dieve, Tau, kad davei lietuvių tautai ir pasauliui tokį nuostabų genijų-kūrėją!

Jei Tu, Dieve, būtum davęs pasauliui tik pranašus, savo Sūnų, Šventąjį Raštą ir dar pridėjęs Antaną Maceiną, tai jau galima sakyti, kad Tu jau nepaprastai, be galo apdovanojai pasaulį! Nes filosofo A. Maceinos asmenyje taip ryškiai atsiskleidžia Tavo beribiškumas.

Sugalvojęs išleisti A. Maceinos minčių dvitomį „Mintys, apmąstymai“ (1998), Mindaugas Bartninkas dejuoja, kad neįmanoma sudėti mūsų didįjį filosofijos ir religijos genijų į dvi knygas. Tad ką galima pasakyti apie A. Maceiną trumpame rašinyje?

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija