Atnaujintas 2008 vasario 1 d.
Nr.9
(1602)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Pirmasis Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos suvažiavimas

Kalba Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
Vargdienių seserų vienuolijos
vyriausioji vadovė
ses. Ignė Marijošiūtė

MARIJAMPOLĖ. Sausio 27 d., minint Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties metines, Marijampolėje įvyko pirmasis visuotinis Draugijos narių suvažiavimas. Po iškilmingų minėjimo šv. Mišių Bazilikoje į Marijampolės Marijonų gimnazijos salę susirinko beveik 200 Draugijos narių iš Kazlų Rūdos, Alytaus Švč. M. Marijos, Krikščionių pagalbos, Rumbonių, Lazdijų, Leipalingio, Šakių ir Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijų, Pilnų namų bendruomenės, taip pat būrelis Draugijos veikla besidominčiųjų iš kitų Lietuvos vietovių. Susirinkusiuosius sveikino dviejų vienuolijų, kurių globoje Draugijos idėja gimė ir suvešėjo, vyresnieji: Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolijos vyriausioji vadovė ses. Ignė Marijošiūtė ir tėvų marijonų vyresnysis Lietuvoje t. Vytautas Brilius.


Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Bažnyčioje šilta

Spinduliniai šildytuvai
Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčioje

NEMAKŠČIAI. Sausio viduryje Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčioje įrengta šildymo sistema. Nuo ketinimo iki rezultato visada yra tam tikras nuotolis. Pirmiausia, praeitų metų gegužės mėnesį, parapijos žmonių susirinkime klebonas kun. Stasys Šlepavičius teiravosi parapijiečių nuomonės, ar bažnyčią reikia šildyti. Vieningai nutarta, kad šildyti bažnyčią reikia, ir pasirinktas šildymas elektra. Pradėtos rinkti aukos.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija