Atnaujintas 2008 vasario 1 d.
Nr.9
(1602)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ BIČIULIAI

Magis - SAS ?urnalas

 

Šiame numeryje:

Valstybė – netikra
ar su netikrumais?

Homoseksualizmo
politika

Rusijos pietuose
padidėjo įtampa

Etinis reliatyvizmas,
reliatyvizmo
diktatūra
ir praktiškasis
ateizmas
pasaulietinėse
mokyklose

Astrologija
ir okultizmo
apraiškos
nėra mokslas

Samprotavimai

„Privati valda“:
kiek joje atjautos
ir sąžinės?

Norime gyventi
saugiai

Bažnyčioje šilta

Šiluvos Marija,
Grabnyčios
ir Gavėnia

Pilietinį karą Lietuvoje sukelti bandę asmenys iki šiol neįvardinti

Gintaras VISOCKAS

Sausio 28-ąją Lietuvos žurnalistų
ir leidėjų etikos komisija svarstė
Rūtos Grinevičiūtės laidą
„Paskutinė instancija“,
kuri parodė žurnalistinį tyrimą
apie Juro Abromavičiaus
veiklą ir paslaptingą jo mirtį
Autoriaus nuotrauka

Šių metų sausio 28-ąją dalyvavau Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos posėdyje, kuriame garbingi, autoritetingi, apie žurnalistiką nusimanantys įvairių profesijų intelektualai analizavo itin sudėtingą ir subtilų klausimą. Kalbu apie žurnalistės Rūtos Grinevičiūtės analitinę laidą apie vadinamąjį savanorių pakaunės maištą. Lietuvos žmogaus teisių centro atstovės Editos Žiobienės vadovaujama komisija, oficialiai susidedanti net iš 15-os narių, svarstė, ar laida „Paskutinė instancija“ pasielgė etiškai, 2007 metų lapkričio 20-ąją parodydama žurnalistinį tyrimą apie Juro Abromavičiaus veiklą mūsų ginkluotosiose pajėgose ir paslaptingą šio pareigūno mirtį 1997-ųjų sausio mėnesį. Toks klausimas svarstytas ne komisijos iniciatyva.


Dvi valandos – A. Maceinai

Bronius VERTELKA

Naujamiesčio kultūros centre
minint Antano Maceinos
100-ąsias gimimo metines.
Iš kairės: vyskupas Jonas
Kauneckas, vakaro vedėja
Albina Saladūnaitė ir aktorius
Albinas Keleris, kuriam
vyskupas įteikė Benedikto XVI
ypatingąjį apaštalinį palaiminimą

Sausio 28-ąją Naujamiesčio kultūros centro dailės galerijoje literatūrinį vakarą „Žodžiai į sielą“, skirtą filosofo, poeto, teologo Antano Maceinos 100-mečiui paminėti, vedė Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė. Sausio 27-oji – šio vieno didžiausių Lietuvos šviesuolių gimimo ir mirties diena. Tarp jų – 79-eri jo gyvenimo metai.

Panevėžio vyskupo Jonas Kauneckas kalbėdamas apie A. Maceiną teigė, kad Lietuva nenori pripažinti filosofo, nors jis buvo įnirtingai puolamas sovietiniais laikais. Stambaus dienraščio internetiniame portale A. Maceina yra vadinamas fašistų rėmėju ir žydų naikinimo kurstytoju. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, filosofo kūriniai buvo leidžiami, tačiau netrukus jie tapo nepaklausūs ir jau kuris laikas išleidžiami labai mažais tiražais.


Viltį nešanti ekumeninė malda

Mindaugas BUIKA

Popiežių Benediktą XVI pagarbiai
sveikina Pasaulio Bažnyčių
tarybos generalinis sekretorius
pastorius Samuelis Kobija

Popiežius iškelia šv. Pauliaus pavyzdį

Didesnio dėmesio nei kitais atvejais susilaukusi šiemet jau 100-ąjį kartą celebruota Maldų už krikščionių vienybę savaitė Romoje buvo užbaigta šv. Pauliaus atsivertimo šventės Mišparais, kuriems vadovavo popiežius Benediktas XVI dalyvaujant didžiausios ekumeninės organizacijos – Pasaulio Bažnyčių tarybos generaliniam sekretoriui, Kenijos metodistų pastoriui Samueliui Kobijai. Tautų apaštalui šv. Pauliui dedikuotoje bazilikoje sausio 25 dieną vykusiose ekumeninėse apeigose meldėsi ir Šventojo Rašto ištraukas skaitė Katalikų Bažnyčios ir aštuonių kitų Bažnyčių ir bažnytinių dienų atstovai.


Unikalus projektas „Pilnų namų bendruomenėje“

Rūta Averkienė

„Pilnų namų bendruomenėje“ pagal
senovės vienuolynų tradicijas tarsi
pažintinė gamtos knyga įrengtas
herbulariumas – vaistinių augalų daržas

Šalia Panaros kaimo įsikūrusioje katalikiškoje bendrijoje „Pilnų namų bendruomenė“ jau dvejus metus įgyvendinamas projektas „Vaistažolių ūkis Panaroje kaip aplinkai palankaus ūkininkavimo Dzūkijos nacionaliniame parke pavyzdys“. Baigiamojoje šio projekto konferencijoje, kurioje projektas buvo pristatytas visuomenei, dalyvavo ir rajono savivaldybės mero pavaduotojas Alvydas Valeiša.


Arkliui sustojus ir vežimas nebejuda

Biržų rajono policijos komisariato
viršininkas, vyresnysis
komisaras Eugenijus Šopis
Autoriaus nuotrauka

Policiją galima girti, peikti, kritikuoti, netgi su žeme sumaišyti, tačiau be jos jokiu būdu neišsiverstume. Kaip gyvena provincijos tvarkdariai, į „XXI amžiaus“ korespondento Broniaus VERTELKOS klausimus atsakė Biržų rajono policijos komisariato viršininkas, vyresnysis komisaras Eugenijus ŠOPIS.

 

Lietuva įsiliejo į Šengeno erdvę. Vadinasi, nebeliko jokių barjerų keliauti?

Šengeno susitarimas panaikino Europos Sąjungos šalių vidines sienas. Be abejo, žmonėms tai patiks, tačiau nuvykę į kaimyninę valstybę jie privalės laikytis tam tikrų taisyklių. Išvykstant iš savo šalies vis tiek reikės pasiimti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, kadangi užsienyje bet kada policijos pareigūnai gali paprašyti juos pateikti, kad įsitikintų, jog tikrai esi Europos Sąjungos, o ne kokios nors kitos šalies pilietis.


Pirmasis Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos suvažiavimas

Kalba Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
Vargdienių seserų vienuolijos
vyriausioji vadovė
ses. Ignė Marijošiūtė

MARIJAMPOLĖ. Sausio 27 d., minint Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties metines, Marijampolėje įvyko pirmasis visuotinis Draugijos narių suvažiavimas. Po iškilmingų minėjimo šv. Mišių Bazilikoje į Marijampolės Marijonų gimnazijos salę susirinko beveik 200 Draugijos narių iš Kazlų Rūdos, Alytaus Švč. M. Marijos, Krikščionių pagalbos, Rumbonių, Lazdijų, Leipalingio, Šakių ir Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijų, Pilnų namų bendruomenės, taip pat būrelis Draugijos veikla besidominčiųjų iš kitų Lietuvos vietovių. Susirinkusiuosius sveikino dviejų vienuolijų, kurių globoje Draugijos idėja gimė ir suvešėjo, vyresnieji: Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolijos vyriausioji vadovė ses. Ignė Marijošiūtė ir tėvų marijonų vyresnysis Lietuvoje t. Vytautas Brilius.


Lietuvių garsiausias filosofas, teologas, poetas

Antano Maceinos (Jasmanto) 100-osioms gimimo metinėms

Vyskupas Jonas Kauneckas

Antanas Maceina

Dieve,

taip, Dieve, prieš rašydamas apie Antaną Maceiną turiu melstis.

Dėkoju, Dieve, Tau, kad davei lietuvių tautai ir pasauliui tokį nuostabų genijų-kūrėją!

Jei Tu, Dieve, būtum davęs pasauliui tik pranašus, savo Sūnų, Šventąjį Raštą ir dar pridėjęs Antaną Maceiną, tai jau galima sakyti, kad Tu jau nepaprastai, be galo apdovanojai pasaulį! Nes filosofo A. Maceinos asmenyje taip ryškiai atsiskleidžia Tavo beribiškumas.

Sugalvojęs išleisti A. Maceinos minčių dvitomį „Mintys, apmąstymai“ (1998), Mindaugas Bartninkas dejuoja, kad neįmanoma sudėti mūsų didįjį filosofijos ir religijos genijų į dvi knygas. Tad ką galima pasakyti apie A. Maceiną trumpame rašinyje?


Mirė Graikijos stačiatikių arkivyskupas Christodulas

Atėnų arkivyskupas Christodulas

Pirmadienį anksti rytą mirė Graikijos Stačiatikių Bažnyčios vadovas Atėnų arkivyskupas Christodulas (Christos Paraskevaides). Jis gimė 1939 metais. Atėnų vyskupijai ir visai Graikijos Stačiatikių Bažnyčiai vadovavo nuo 1998 metų. Mirusio ganytojo laidotuvės vyko vakar, ketvirtadienį.

Prieš daugiau kaip metus, 2006-ųjų gruodžio 14 dieną, arkivyskupas Christodulas lankėsi Romoje ir susitiko su popiežiumi Benediktu XVI. Tą pačią dieną jis taip pat aplankė Šv. Pauliaus baziliką už Romos miesto sienų ir meldėsi prie Tautų apaštalo kapo. Vizito Romoje metu arkivyskupui Christodului buvo suteiktas Popiežiškojo Laterano universiteto garbės daktaro titulas. Atėnų arkivyskupas dalyvavo popiežiaus Jono Pauliaus II laidotuvėse 2005 metais. 2001 metais įvyko garsus popiežiaus Jono Pauliaus II susitikimas su Graikijos Bažnyčios vadovu Atėnuose ir jo metu užbaigtas ilgas įtarumo ir nepasitikėjimo laikotarpis, temdęs dvišalius santykius.


Nužudymas sukėlė krizę

Benazir Bhuto su vaikais,
fotografuota prieš keletą metų
Reuters nuotrauka

Pakistanas prikaustė viso pasaulio dėmesį – Benazir Bhuto nužudymas gruodžio 27 dieną Ravalpindžio mieste sukėlė krizę šalyje. Bhuto žuvo baigiantis jos rėmėjų mitingui, kai savižudis teroristas paleido kelis šūvius į politikę, o po to susprogdino bombą. Kartu su Bhuto žuvo dar 28 žmonės, virš 100 sužeista. Prasidėjo masinės demonstracijos, kurios vėliau peraugo į demonstrantų susidūrimus su policija, B. Bhuto šalininkų ir priešininkų susirėmimus. Vėliau riaušininkai pradėjo niokoti restoranus, bankus ir kitas įstaigas, įvairiuose miestuose buvo surengti teroro aktai. Haidarabado mieste riaušininkai padegė 25 bankų pastatus, kelis restoranus, apie 100 automobilių.


Mažiau valgysi – ilgiau gyvensi

Valgis yra pilvui, ir pilvas yra valgiui, bet Dievas išvaduos mus ir nuo vieno, ir nuo kito. 
(1 Kor 6, 13)

Roberto MISIUKONIO nuotrauka

Pasninkas – tam tikrą laiko tarpą trunkantis savavalis susilaikymas nuo kai kurių gėrimų bei maisto produktų. Priklausomai nuo papročių, pasninko metu nevalgoma vienos ar kelių maisto rūšių. Pasninkas nėra kažkoks kvailas išmistas žmonėms kankinti. Medicinoje pasninkas naudojamas kaip detoksikacijos priemonė, apvalanti kūną nuo susikaupusių žalingų elementų. Religijoje – tai žmogaus noras susitaikyti su Dievu. Pasninkavo jau pirmykščiai žmonės. Žinoma, tada, kai iš tikrųjų neturėdavo ką valgyti. Tačiau kurį laiką badaudami žmonės nemirdavo, o atvirkščiai tapdavo energingesni ir budresni. Pati gamta pasirūpino, kad trumpalaikis badavimas nepakenktų jų sveikatai, bet atvirkščiai – ją atgaivintų, suteiktų jėgų ir dvasinės stiprybės. Šito labiausiai ir stinga niūriausiu metų laiku. Todėl ne veltui šį laikotarpį pasninkui ir pasirinko mūsų senoliai. Taip jie apsisaugodavo ne vien tik nuo liūdesio, bet ir nuo kitų ligų, kurios šiandien labai kankina sotų ir šiltai apsirengusį tautietį.


Nepavykęs Mažasis perversmas

Linas ŠALNA

Lietuvos padangėje – naujas „politinis“ persidalijimas, džiuginantis neokomunistus. Todėl neokomunistai, sulaukę palankaus momento, taip pat sutarę kai kuriuos politinius veiksmus vykdyti su Kėdainiuose vis dar namų arešte esančiu V. Uspaskichu, prie savo mažumos prisijungė A. Paulausko vadovaujamą socialliberalų frakciją ir pradėjo puolimą. Atrodo, viskas vyksta sėkmingai. Bet ir ne visai. Iš vadinamųjų socialdemokratų išmestas A. Paleckis sugalvojo burti kažkokį „frontą už Lietuvą“. Iš savo senelio, okupantų padaryto „Lietuvos prezidentu”, ir tėvo – garsiojo sovietinio diplomato (užsienio apžvalgininkai seniai žino, kad po tokių diplomatų kauke slėpdavosi išmuštruotas, gudrus „žvalgybininkas“), dabar europarlamentaro – jis perėmė visas ideologinio darbuotojo savybes.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija