Atnaujintas 2008 vasario 1 d.
Nr.9
(1602)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Viltį nešanti ekumeninė malda

Mindaugas BUIKA

Popiežių Benediktą XVI pagarbiai
sveikina Pasaulio Bažnyčių
tarybos generalinis sekretorius
pastorius Samuelis Kobija

Popiežius iškelia šv. Pauliaus pavyzdį

Didesnio dėmesio nei kitais atvejais susilaukusi šiemet jau 100-ąjį kartą celebruota Maldų už krikščionių vienybę savaitė Romoje buvo užbaigta šv. Pauliaus atsivertimo šventės Mišparais, kuriems vadovavo popiežius Benediktas XVI dalyvaujant didžiausios ekumeninės organizacijos – Pasaulio Bažnyčių tarybos generaliniam sekretoriui, Kenijos metodistų pastoriui Samueliui Kobijai. Tautų apaštalui šv. Pauliui dedikuotoje bazilikoje sausio 25 dieną vykusiose ekumeninėse apeigose meldėsi ir Šventojo Rašto ištraukas skaitė Katalikų Bažnyčios ir aštuonių kitų Bažnyčių ir bažnytinių dienų atstovai.


Šiluvos Marija, Grabnyčios ir Gavėnia

Dievo Motinos Marijos ypatingas vaidmuo žmonių kelionėje į Dievo Tėvo namus nemeta jokio teologinio šešėlio išskirtinei mūsų Tarpininko Kristaus neprilygstamos Kryžiaus aukos vertei, kuri tapo visų Žemės piligrimų svarbiausia išganymo priežastimi. Priešingai. Dievas Mariją apsaugojo nuo pirmapradės kaltės, Ją su kūnu ir siela paėmė į dangaus šlovę, kad Ji, būdama amžinos Tėvynės bei visatos Karaliene, galėtų laisvai tarpininkauti tarp žmonių ir Jėzaus malonių.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija