Atnaujintas 2008 vasario 1 d.
Nr.9
(1602)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Astrologija ir okultizmo apraiškos nėra mokslas

Pastaruoju metu Lietuvoje pagausėjo įvairių srovių, besiskelbiančių vos ne mokslo viršūne, tačiau neturinčių nieko bendra su tikru mokslu. Laikraščiuose, žurnaluose, televizijos laidose nuolat skelbiamos ateities prognozės, atitinkančios įvairius Zodiako ženklus. Tačiau mokslo požiūriu pripažinta, kad astrologų pranašysčių tikslumas yra mitas.

Mokslas nežino jokio lauko, kuriuo planetos ar kiti dangaus kūriniai galėtų veikti žmones. Aišku, kad tai nei gravitacija, nei elektromagnetinis laukas, nei dalelių srautas. Jeigu tai nežinomas prigimties laukas, kodėl jo poveikis nepriklauso nuo atstumo? Kodėl žmogų labiau veikia už milijardų kilometrų esanti planeta, o ne jį supantys kiti žmonės, kontaktai su jais ir daiktai? Kodėl tą lauką vieni dangaus kūnai spinduliuoja, o kiti – ne? Jei tikėtume astrologais ir jų sudarytais horoskopais kiekvienai dienai, vienodas likimas turėtų ištikti daugiau kaip 400 milijonų žmonių (pagal V. Straižį), gimusių po tuo pačiu Zodiako ženklu. Žemėje yra didžiuliai rajonai į šiaurę ir pietus nuo speigračių, kuriuose pusmetį Zodiakas visai nematomas. Kaip tada sudaryti horoskopą ten gimusiems gyventojams? Kodėl astrologai naudoja gimimo, o ne užuomazgos momentą? Kuo gimimo momentas ypatingas organizmui? Juk ir pats gimimas yra ilgai bundantis ir kartais neapibrėžtas procesas, kurio laiką galima dirbtinai reguliuoti.

Taigi žmonės dažnai pakimba ant astrologų kabliuko. Visos astrologinės pranašystės yra gana bendro pobūdžio. Tikintys jomis kartais randa jose sau šį tą tinkama. Šitaip atsiranda mitas apie astrologų pranašysčių tikslumą. O kas netinka ar nepasitvirtina – greitai užmirštama.

Tačiau esminiuose dalykuose kompromisų negali būti. Netgi tada, kada astrominerologai (nieko verta sąvoka!) perša mintį ir neva fiksuoja mineralų, akmenų galią žmonėms, tai yra jų galia aiškinama talismanais arba amuletais tarnaujantys kristalai, kurie, kaip tvirtinama, turi ypatingų dažnių virpesius ir plačiai vartojami vadinamoje kristalų terapijoje. Kai kuriose knygose apie mineralus ir brangakmenius teigiama, kad kristalai turi neregimą protingumą (sąmonę) ir gali turėti įtakos mūsų visų gyvenimui. Aprašyti patarimai, kaip palaikyti kontaktus su akmenimis ir pasinaudoti jų galia. Aš, kaip geologas, iš savo darbo ir mokslinės veiklos praktikos galiu tik tiek pasakyti, kad tai yra fatalizmas – pražūtingas mąstymas ar suvokimas. Tad reikia būti ypač budriems.

Tariamieji „erdvių gyventojai“ pranašauja, kad greitai Žemę užklups baisūs įvykiai dėl nesėkmingų žemiškųjų bandymų ar taršos sukeltų priežasčių. Ir neva protingos kosminės esybės, su NSO atkeliavusios į Žemę, mums turi vadovauti ir mus mokyti, kaip pasiekti aukštesnį sąmonės lygį. Ar iš tikrųjų egzistuoja NSO? Žinoma, ne! Kai kurie žmonės nori tikėti, kad NSO visiškai pakeis jų gyvenimą. Biblijoje kalbama apie daugybę protingų būtybių, nesusijusių su Žemės sfera, kurių veiksmus lengvai galima paaiškinti kaip „nežemiškus“ reiškinius. Štai kas apie tai pasakyta: „Ir užvirė danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu. Ir kovėsi slibinas ir jo angelai, bet jie pralaimėjo, ir nebeliko jiems vietos danguje. Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas Velniu ir Šėtonu, kuris suvedžiodavo visą pasaulį. Jis buvo išmestas Žemėn, ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai“ (Apr 12, 7-9). Dabar jau mokslas leidžia manyti, kad esama ypatingų piktųjų dvasių – velnių veikimo. Kaip žinome, velniai yra puolusieji angelai, kuriuos Dievas nušalino nuo tiesioginio dalyvavimo Švč. Trejybės gyvenime. Taigi velniai savo esme yra dvasingi, tačiau jų moralės supratimas yra antidieviškas, kupinas blogio ir prievartos.

Piktųjų dvasių pasaulis – tai apgaulės ir melagystės pasaulis, kuris neneša gyvybės pradmenų. Jis gali tik sugriauti fizinį pasaulį. Tad pagaliau suvokime vieną kartą: ar gali būti kas geriau negu asmeninis Dievo vadovavimas! Ne žvaigždės ar sudaryti horoskopai turi mums nurodyti kelią, o Tas, kuris sukūrė žvaigždes. Štai ką Viešpats kalba dukrai Babilono (babiloniečiams!) per pranašą Izaiją: „Pasidarei daug vargo turėdama tiek daug patarėjų! Teateina ir tegelbėja dabar tave dangaus tyrinėtojai ir žvaigždžių stebėtojai, kurie per kiekvieną jaunatį numato, kas tau atsitiks. Štai jie šiaudais pavirto, ugnis juos ryja, – neišgelbės jie net savęs nuo rajų liepsnų... Šitaip tau tarnauja tavieji kerėtojai, su kuriais prekiavai nuo jaunystės. Kiekvienas jų savo keliu keliauja, – nėra nė vieno, kuris tave išgelbėtų“ (Iz 47, 13-15).

Dar kartą rimtai apmąstykite, kas yra horoskopai, NSO, įvairūs spiritizmo ir magų seansai, ir tada suprasite, kad labai klydote. Nėra sutrumpinto kelio į laimę. Kontaktai su tokiomis jėgomis yra nepageidautini, nenatūralūs ir netarnauja mūsų labui. Tikras asmens vystymasis nepasiekiamas nei psichologine priklausomybe, nei nuslydimu į pasąmonę. Pasąmonės reiškiniai, palikti vieni be sąmonės kontrolės, veda į psichozę. Autentiškas dvasios vystymasis yra sąmonės iššūkis, reikalaujantis savidrausmės, valios pastangų ir sąmoningumo. Reikia savo gyvenime skirti pakankamai laiko maldai, idant eitume pas Jėzų, kuris atėjo, kad mums atneštų šviesą iš aukštybių ir pamokytų, kaip mums būti čia, Žemėje. Todėl mūsų pareiga – saugoti savo dvasinį gyvenimą.

Parengė

dr. Apolinaras ŽIEDELIS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija