Atnaujintas 2008 vasario 1 d.
Nr.9
(1602)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Bažnyčioje šilta

Spinduliniai šildytuvai
Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčioje

NEMAKŠČIAI. Sausio viduryje Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčioje įrengta šildymo sistema. Nuo ketinimo iki rezultato visada yra tam tikras nuotolis. Pirmiausia, praeitų metų gegužės mėnesį, parapijos žmonių susirinkime klebonas kun. Stasys Šlepavičius teiravosi parapijiečių nuomonės, ar bažnyčią reikia šildyti. Vieningai nutarta, kad šildyti bažnyčią reikia, ir pasirinktas šildymas elektra. Pradėtos rinkti aukos.

Spalio mėnesį pastoracinės tarybos susirinkime buvo pritarta klebono siūlymui įsigyti spindulinius šildytuvus. Toliau atėjo eilė darbams: buvo užsakyti šildytuvai, įrengti stovai jiems laikyti, sutvarkyta elektros instaliacija. Bendromis parapijos žmonių pastangomis Dievo namai Nemakščiuose ne tik jaukūs, bet ir šilti.

Nepaisant to, kad mūsų parapija gana nedidelė, čia gyvenantys, dirbantys ir iš šio krašto kilę žmonės įrodė, kad sutelkus jėgas galima nuveikti daug darbų.

Daiva Visockienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija