Atnaujintas 2008 balandžio 9 d.
Nr.27
(1620)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Šv. Jono Nepomuko mieste

Vytautas Bagdonas

Iš Šv. Jokūbo bažnyčios kunigai
pernešė šv. Jono Nepomuko
skulptūrą į Šv. Jono bažnyčią

Nepomuko miesto simbolis –
paminklas šv. Jonui Nepomukui
Nuotraukos autoriaus

Kiekvienais metais Čekijoje gražiai pagerbiamas šios šalies globėjo švento Jono Nepomuko atminimas. Ypač pakiliai vyksta šv. Jono Nepomuko atlaidai gimtajame Nepomuko mieste. Kadangi Nepomuką ir Anykščius jau ne vienerius metus sieja glaudūs draugystės ir bendradarbiavimo ryšiai, nepomukiečiai visuomet pasikviečia kartu prisiliesti prie žymiojo savo kraštiečio atminimo ir anykštėnus. Kovo pabaigoje Nepomuke lankėsi Anykščių rajono mero Sigučio Obelevičiaus vadovaujama delegacija, rajono Tarybos narys gydytojas Rolandas Jurkėnas, rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktorė Jolanta Pleškienė ir Anykščių šv. Mato parapijos vikaras kun. Justas Jasėnas.

Palikome žiemą, suradome pavasarį...

Kovo 26-osios pavakarę Anykščiuose dar buvo žiema. Netikėtai iškritęs sniegas dar laikėsi ir kitose šalies vietovėse, pro kurias tiktai teko važiuoti. Po sniego apklotu slėpėsi ir Lenkija, tačiau artėjant prie Čekijos, sniego matėsi vis mažiau, nebent tiktai kalnų viršūnės baltavo. O Čekijoje pasitiko tikras pavasaris su švelnia žaluma, žydinčiomis gėlėmis, darbymečiu laukuose. Ta pavasariška šiluma, atgimusios gamtos grožis, kaip ir žmonių nuoširdumas, geranoriškumas mus lydėjo visas viešnagės dienas...

Nuo Anykščių iki Nepomuko – geras gabalas kelio – daugiau kaip tūkstantis kilometrų. Kelionėje teko sugaišti beveik ištisą parą, bet pasieniuose nesugaišome nė minutės – jokių muitininkų, pasieniečių, patikrinimų, kaip būdavo anksčiau – per visą kelionę niekas netikrino ir mūsų pasų. Štai ką reiškia Lietuvos narystė Europos Sąjungoje, štai kokias laisves suteikia Šengeno sutartis!

Žvilgsnis į istoriją

Ryšiai tarp Čekijos miesto Nepomuko ir Anykščių buvo užmegzti neatsitiktinai. Abu miestus sujungė tas pats šv. Jonas Nepomukas. Jo atvaizdas nuo senų laikų buvo Anykščių miesto herbe, atkurtame miesto simbolyje vėl vaizduojamas tas pats šv. Jonas Nepomukas, stovintis ant arkinio tilto. Tuo tarpu Nepomuke (anksčiau miestas vadinosi Pomuku) apie 1350 metus gimė Jonas Nepomukas. Po studijų Prahos ir Padujos universitetuose gavo kanonų teisės daktaro laipsnį, ilgus metus dirbo Prahos arkivyskupijoje, o paskutiniais gyvenimo metais užėmė aukštas arkivyskupijos generalinio vikaro (vyskupo pavaduotojo) pareigas. Buvo uolus bažnytinių reikalų gynėjas, net išdrįso pasipriešinti Čekijos karaliui Vaclovui IV. Istoriniai šaltiniai byloja ir apie Jono Nepomuko ištikimybę savo pašaukimui, ryžtą ir narsą, išpažinties paslapties išsaugojimo svarbą. Šis dvasininkas buvo karaliaus Vaclovo IV žmonos Joanos nuodėmklausys.

Karalius garsėjo lengvabūdišku elgesiu, palaidu gyvenimo būdu, todėl įtarinėjo ir kitus. Įtardamas, kad žmona jam neištikima, sumanė apie jos ryšius sužinoti iš Jono Nepomuko, tikėdamasis, kad dvasininkui ji per išpažintį viską atvirai pasisako. Tačiau išduoti išpažinties paslaptį kunigas atsisakė. Kai valdovui nepavyko sužinoti geruoju, jis įsakė dvasininką kankinti, bet kunigas tylėjo, nepratarė nė žodžio. Netekęs kantrybės karalius įsakė nuodėmklausį nužudyti ir paskandinti. Jonas Nepomukas buvo nukankintas ir 1393 m. kovo 20 dieną numestas nuo arkinio Karolio tilto Prahoje į Vltavos upę. Tačiau tuo akimirksniu, kai Jonas Nepomukas paniro į upės bangas, virš vandens pasirodė penkios spindinčios žvaigždės. Miesto gyventojai, išvydę tokį stebuklą, išgriebė kankinio kūną ir iškilmingai palaidojo jį Šv.Vito katedroje (ten jo palaikai, įdėti į krištolo ir sidabro karstus, tebėra iki šiol...). 1729 metais popiežiaus Benedikto XIII Jonas Nepomukas buvo kanonizuotas – paskelbtas šventuoju. Jis laikomas Čekijos globėju.

Kasmet kovo pabaigoje Nepomuke vyksta Šv. Jono Nepomuko atlaidai, prisimenamas šio šventojo gyvenimas ir tragiškas likimas, kartu švenčiama ir Miesto diena. Tuo metu virš miesto savivaldybės suplevėsuoja daug vėliavų – juk Nepomukas turi daug partnerių įvairiose šalyse...

Draugystės ir bendradarbiavimo ryšiai tarp Anykščių ir Nepomuko užsimezgė 1996 metais – tuomet į Anykščius pirmą kartą atvyko Nepomuko miesto delegacija. O draugystės ryšiai buvo užmegzti gana keistokomis aplinkybėmis. Čekijos ambasados Lietuvoje atstovai tautodailininkų darbų parodoje išvydo anykštėnų darbus, kuriuose buvo pavaizduotas Anykščių miesto herbas su šv. Jono Nepomuko atvaizdu. Čekai buvo labai nustebinti ir pradėjo domėtis miestu, panoro su juo bendradarbiauti...

Susidomėjimas Anykščiais – didžiulis

Nepomuko miestas daug kuo panašus į Anykščius, tik gerokai mažesnis ir gyventojų skaičiumi mūsų miestas gerokai lenkia savo partnerį. Nepomuke nedaug daugiabučių namų, o ir tie patys senos statybos, turintys savo istorinę praeitį. Namai daugiausia nedideli, vienaukščiai, mūriniai. Gatvelės siauros, grįstos akmenimis, pagrindinė miestelio aikštė išgrįsta grindiniu. Nors katalikų Nepomuke nedaug, tačiau yra net dvi katalikų bažnyčios. Kaip ir Anykščiai, Nepomukas išsidėstęs slėnyje. Labai gražiai išsaugotas senamiestis. Veikia kelios parduotuvės, yra keli barai, Nepomuko centre stūkso paminklas šv. Jonui Nepomukui. Prie didžiulio muziejaus pastato tarp žaliuojančių augalų išsidėstęs tikras skulptūrų parkas. Miesto svečiai mėgsta fotografuotis prie tų skulptūrų. Nepomuko centre, šalia fontano, beveik po savivaldybės langais, nuo pat ankstyvo ryto iki pavakarių šurmuliuoja turgus.

Plazdančios įvairių šalių vėliavos Nepomuko savivaldybės balkone akivaizdžiai demonstravo šio miesto ryšius su daugeliu miestų. Savivaldybės salėje vykusio iškilmingo delegacijų susirinkimo metu galėjai girdėti čekų, lenkų, slovakų, vokiečių, italų, olandų, lietuvių ir kitokias kalbas, kuriomis bendravo gausus būrys atvykėlių. Visus nuoširdžiai pasveikino Nepomuko miesto meras – starosta Jirži Mašek bei jo pavaduotojas Pavel Siran, kurie pristatė atvykusias delegacijas iš Hukvaldo (Čekija), Krupinos (Slovakija), Omišo (Kroatija), Vyslos (Lenkija), Sozano (Italija), Svalmeno (Olandija), ir, žinoma, Anykščių (Vokietijos miesto Kemnath delegacija atvyko kitą dieną). Nepomuko vadovai pasidžiaugė glaudžiais bendradarbiavimo ryšiais, išreiškė viltį, kad nepaisant atstumo, kalbos barjero draugystė tarp miestų ir toliau bus puoselėjama. Trumpai pakalbėję delegacijų vadovai, pasikeitė atminimo dovanomis, pasirašė Nepomuko savivaldybės svečių knygoje. Anykščių rajono meras S. Obelevičius ne tiktai įteikė anykštietiškus suvenyrus, bet ir pakvietė visų miestų delegacijas bei meno kolektyvus atvykti liepos mėnesį į tradicinę Anykščių miesto šventę. Kvietimo sudominti svečiai pritarė, kad būtų įdomu Anykščių miesto šventėje pristatyti savo meno kolektyvus. Čekai, lenkai, italai, olandai, slovakai, kroatai susidomėję vartė fotografijų albumus su Anykščių vaizdais, domėjosi turizmo objektais, o rajono meras S. Obelevičius vos spėjo atsakinėti į kolegų merų klausimus.

Po priėmimo miesto savivaldybėje visoms delegacijoms buvo organizuota apžvalginė ekskursija po Nepomuko kraštotyros muziejų. Jame surinkti eksponatai nuo XI amžiaus.

Viena didžiulė salė skirta šv. Jonui Nepomukui. Tai ir skulptūros, ir piešiniai, ir bažnytinės vėliavos su šio šventojo atvaizdu. Įspūdingo dydžio žemėlapyje pažymėtos pasaulio vietos, kuo nors susijusios su šiuo šventuoju. Labai gaila, kad kol kas žemėlapyje dar nėra Anykščių vardo.

Tą vakarą delegacijų nariai turėjo progos pabendrauti, pasidalyti darbo patirtimi, aptarti apie būsimą bendradarbiavimą. Ta proga koncertavo populiari muzikos grupė „Kukulin“, atlikusi keltų melodijas.

Šventojo Jono Nepomuko pagerbimas

Kovo 29-ąją, šeštadienį, būriai žmonių siaura gatve skubėjo į Nepomuko Šv. Jokūbo bažnyčią. Čia, giedant bažnytiniam chorui, dalyvaujant iš Pilzeno atvykusiasm vyskupui, Nepomuko parapijos klebonui Vitezlov Holy ir susigiminiavusių miestų katalikų kunigams buvo sukalbėta šv. Jono litanija. Tuomet kunigų procesija, lydima vietinių maldininkų ir Nepomuko svečių, pernešė šv. Jono Nepomuko skulptūrą į Šv.Jono bažnyčią. Ties šiais maldos namais stabtelta ilgėliau – čia ant bažnyčios sienos iškilmingai buvo atidengta atminimo lenta, kurioje anglų, vokiečių, prancūzų, čekų, rusų, kinų, arabų ir kitomis kalbomis (iš viso net penkiolika kalbų) užrašyti žodžiai: „Čia gimė šventas Jonas, kankinys“. Paskui šioje bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios. Anykštėnų delegacija kartu su visais dalyvavo procesijoje, nešant šv. Jono Nepomuko skulptūrą, meldėsi abiejose bažnyčiose. Anykščių šv. Mato bažnyčios vikarui kun. Justui Jasėnui teko garbė kartu su kitais kunigais savo rankomis nešti iš vienos bažnyčios į kitą šventojo Jono Nepomuko skulptūrą, taip pat aukoti ir šv. Mišias. Visi septyni dvasininkai, aukoję šv.Mišias šv. Jono bažnyčioje, savo šalių kalbomis kreipėsi į tikinčiuosius, išsakė šv. Jono Nepomuko reikšmę tikinčiųjų gyvenime.

Atsisveikinimo vakaro metu delegacijų nariai pabendravo, pasiklausė grupės „Daba band“ koncerto. Rytmetį atsisveikinome iki kitų susitikimų. Gali taip būti, kad neseniai Nepomuke vykęs kelių susigiminiavusių miestų susitikimas bus pratęstas dar šią vasarą Anykščiuose...

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija