Atnaujintas 2008 balandžio 9 d.
Nr.27
(1620)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Šv. Jono Nepomuko mieste

Vytautas Bagdonas

Iš Šv. Jokūbo bažnyčios kunigai
pernešė šv. Jono Nepomuko
skulptūrą į Šv. Jono bažnyčią

Kiekvienais metais Čekijoje gražiai pagerbiamas šios šalies globėjo švento Jono Nepomuko atminimas. Ypač pakiliai vyksta šv. Jono Nepomuko atlaidai gimtajame Nepomuko mieste. Kadangi Nepomuką ir Anykščius jau ne vienerius metus sieja glaudūs draugystės ir bendradarbiavimo ryšiai, nepomukiečiai visuomet pasikviečia kartu prisiliesti prie žymiojo savo kraštiečio atminimo ir anykštėnus. Kovo pabaigoje Nepomuke lankėsi Anykščių rajono mero Sigučio Obelevičiaus vadovaujama delegacija, rajono Tarybos narys gydytojas Rolandas Jurkėnas, rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktorė Jolanta Pleškienė ir Anykščių šv. Mato parapijos vikaras kun. Justas Jasėnas.


Ypatinga užduotis

Denis MUCHAMADAS

1994 metų gruodžio 31 naktį Rusijos generalitetas, vadovaujamas gynybos ministro maršalo Pavelo Gračiovo, pravardžiuojamo Paška-Mersedes, didžiausios Rusijos karinės aviacinių raketnešių bazės teritorijoje šalies pietuose, Mozdoko mieste, sutikinėjo 1995-uosius. Pakėlus daugybę tostų ir ištarus pasveikinimų, skirtų didžiosios Rusijos ir jos neįveikiamų ginkluotojų pajėgų garbei, gausiai pilstant stipriausius gėrimus ir užkandžiaujant įmantriausiais delikatesais, kurie ypač įspūdingai atrodė žinant, kad didžiojoje šios milžiniškos šalies dalyje žmonės beveik badauja, iki šiol tylėjęs maršalas kaip savaime suprantamą dalyką ištarė vėliau garsia tapusią frazę: „Imkime ir Naujųjų metų proga šalies prezidentui padovanokime Grozno miestą!“

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija