Atnaujintas 2009 m. balandžio 8 d.
Nr. 28
(1720)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

„Kas toji šviesa, kuri niekad negęsta?“

Joana Danutė Žilaitytė-Juškaitienė

Dar taip neseniai vienoje savo poetinėje miniatiūroje klausė rašytoja Joana Danutė Žilaitytė-Juškaitienė, palikusi mums šį retorinį klausimą. Nors ir sunkiai sirgo, bet mylimiems žmonėms ir artimiausiems draugams mirė ji netikėtai – kovo 30 dieną 13 valandą, kaip trumpame savo haiku buvo ištarusi: „Šviesi diena / pasakė man: / jau laikas“.

Gimė Joana Danutė 1932 m. lapkričio 20 dieną Veliuonoje (Jurbarko raj.), darnioje gabių, išmintingų ir religingų tėvų šeimoje. Jau jaunystėje teko susidurti su to meto sudėtinga situacija: vyresnysis brolis Jonas Žilaitis (1926–2000), dar Veliuonos gimnazijoje įkūręs pogrindinę organizaciją, 1952 metais suimtas, nuteistas sušaudyti ir pusmetį praleidęs mirtininkų kameroje, buvo nuteistas 15 metų lagerio. Sesuo jautriai išgyveno šiuos įvykius, kurie turėjo įtakos ir jos biografijai, bet visada didžiavosi savo broliu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija