Atnaujintas 2009 m. balandžio 8 d.
Nr. 28
(1720)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Bažnyčia siūlo ieškoti bendrų sprendimų

Mindaugas BUIKA

G-20 viršūnių susitikime dalyvavę
valstybių vadovai buvo geros nuotaikos,
kadangi pavyko rasti kompromisinius
sprendimus sunkios ekonominės
krizės sąlygomis

Išgirsti vargingųjų balsą

Viltingai pasibaigęs dvidešimties įtakingiausių valstybių, vadinamosios G20 grupės, vadovų susitikimas, įvykęs balandžio 2–3 dienomis Londone, susilaukė didelio Vatikano dėmesio. Bažnyčia sutinka, kad sunkioje krizėje atsidūrusią ekonomiką gelbėti reikia, tačiau pabrėžia, kad sprendimuose turi atsispindėti rūpestis pasaulio vargingaisiais. Kaip tik šia nuostata vadovavosi popiežius Benediktas XVI rašydamas laišką Londono susitikimo šeimininkui, Didžiosios Britanijos premjerui Gordonui Braunui, kuris buvo paskelbtas susitikimo išvakarėse. Tai lyg ir savotiškas jų abiejų dialogo apie tarptautinę ekonomikos ir finansų padėtį pratęsimas, kuris buvo pradėtas kovo pradžioje G. Braunui lankantis Vatikane.


Raginama aukoti Šventajai Žemei

Mindaugas BUIKA

Grupė naujų Šventosios Žemės
pranciškonų kustodijos narių
duoda vienuolinius įžadus
Jeruzalės Šv. Išganytojo bažnyčioje

Didžiosios savaitės rinkliavų liturginė reikšmė

Laukiant popiežiaus Benedikto XVI vizito į Šventąją Žemę, gilesnę prasmę įgyja Vatikano kasmetinis paraginimas per Didžiosios savaitės apeigas (ypač per Didžiojo ketvirtadienio Paskutinės vakarienės šv. Mišias ir Didžiojo penktadienio Viešpaties Kančios liturgiją) surinktas aukas skirti paremti Kristaus gimtųjų ir apaštalavimo vietų krikščionis. Dėl neseniai vykusių kovų išskirtinis dėmesys šioje dosnumo akcijoje sutelkiamas į sugriauto Gazos ruožo katalikus, kurie patiria sunkius išbandymus siekdami užtikrinti vienintelės ten egzistuojančios Šventosios Šeimos parapijos veiklą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija