2009 m. spalio 2 d.
Nr. 69
(1761)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Ateitininkų penktadienis

Ateitininkės pristatė kankinę
Adelę Dirsytę

Šv. Mišių metu

GARGŽDAI. Gargždų Šv. arkangelo Mykolo kuopos ateitininkai kiekvieną penktadienį gieda vakaro šv. Mišiose. Rugsėjo 25 dienos, penktadienio, vakaro šv. Mišios buvo skirtos prisiminti kankinę, ateitininkę, pedagogę Adelę Dirsytę, jos gyvenimą ir veiklą. Tą vakarą bažnyčioje prie jos portreto deganti žvakė ir balta rožė kalbėjo apie asmenybę, kuri savo gyvenimu ir auka visus skatina neužmiršti pareigos būti žmogumi. Jos maldos, parašytos  1953 metais Magadane, jaudina ir stebina, paskelbti jos laiškai skatina jaunimą dvasiškai tobulėti, išlikti savimi, ginti savyje dieviškumo apraiškas ir padėti siekti šito kitiems. Žiauriai suluošinta A. Dirsytė mirė Chabarovske 1955 metų rugsėjo 26 dieną. Šiemet sukanka 100 metų nuo jos gimimo.                                 

Vakaro šv. Mišių metu kankinės ateitininkės Adelės Dirsytės asmenybę ir veiklą pristatė parapijos vikaras Mindaugas Šlaustas, ateitininkų kuopos dvasios vadas parapijos klebonas kan. Jonas Paulauskas. Po šv. Mišių ateitininkės paskaitė keletą maldų iš Adelės Dirsytės maldaknygės „Marija, gelbėk mus“, ištraukas iš Adelės laiškų, pagiedojo Marijai skirtų giesmių.  Meldėmės, kad Adelė Dirsytė būtų paskelbta palaimintąja.

Kazimiera  Sipienė

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija