2009 m. spalio 2 d.
Nr. 69
(1761)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Putinų kaime – atnaujintas paminklas

Birutė NENĖNIENĖ

Atnaujintą skulptūrą atšventino
Kudirkos Naumiesčio klebonas
kan. Donatas Jasulaitis

Rudens pradžioje Klausučių seniūnijoje (Vilkaviškio r.), prie Dievo Motinos Marijos paminklo, susirinko gausus būrys aplinkinių kaimų gyventojų, atvyko seniūnijos atstovai. Paminklo restauravimu pasirūpinęs Kudirkos Naumiesčio klebonas kan. Donatas Jasulaitis paminklo atšventinimo data pasirinko Švč. Mergelės Marijos gimimo dieną, norėdamas žmonėms priminti apie dvasines vertybes, pasakyti, jog prasideda Šilinių atlaidų Šiluvoje aštuondienis. Kan. D. Jasulaičiui atšventinus paminklą, Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos Daržininkų skyriaus mokiniai parodė specialiai šiai progai parengtą programėlę, žmonės prie paminklo papėdės klojo gėlių žiedus, uždegė žvakeles. Paskui visi pasišnekučiuoti ir pasivaišinti nužingsniavo prie buvusio Putinų dvaro pastato, kuriame 1958–1972 metais veikė pradinė mokykla, o dabar gyvena keletas šeimų, kur buvo padengtas kuklus vaišių stalas.


Vaižgantinės

Vytautas Bagdonas

Vaižganto premijos laureatą poetą
Justiną Marcinkevičių sveikina
aktorius Tomas Vaisieta
Autoriaus nuotraukos

Rugsėjo 20-osios vidurdienį, kas pėsčia, kas važiuotas, plūdo į lietuvių literatūros klasiko, visuomenės veikėjo kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtuosius Malaišius.  Senasis sodžius dar nebuvo regėjęs tokios gausybės žmonių. Į tradicines Vaižgantines pagerbti rašytoją jo gimimo 140-ųjų metinių proga visi rinkosi po titulinių Šv. Mykolo atlaidų Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje, kur šv. Mišias aukojo parapijos klebonas kun. Vydas Juškėnas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija