2009 m. spalio 2 d.
Nr. 69
(1761)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Erškėčiais grįstas kunigystės kelias

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas
Gintaro VISOCKO nuotrauka

Monsinjorui Alfonsui Svarinskui prieš 55 metus buvo suteikti kunigo šventimai. Ta 1954 metų spalio 3-ioji diena monsinjoro atmintyje išliko visam gyvenimui. Už ją jis ypač dėkingas likimo bičiuliui, sovietinio lagerio kaliniui vyskupui Pranciškui Ramanauskui – neįprastomis sąlygomis lagerio kalinys vyskupas atliko įšventinimo į kunigus apeigas kitam lagerio kaliniui.


Brangina pasirinktą gyvenimo kelią

Kęstutis PRANCKEVIČIUS

Tėvas Jonas Dominykas Grigaitis
sveikina jaunąjį ordino narį,
brolį Mindaugą Slapšinską,
įsijungusį į dominikonų gretas
Ritos Pauliukevičiūtės nuotrauka

Net keletą gražių ir įspūdingų jubiliejų šiais metais atšventęs vienas seniausių mūsų šalies dvasininkų tėvas Jonas Dominykas Grigaitis OP. Šiandien, padvelkus žvarbiems rudens vėjams, jis tik spėja suktis plačiuose savo veiklos baruose – aukoti šv. Mišias, dalyvauti rekolekcijose, susitikti su maldininkų bei svečių grupėmis. Vos prieš keletą mėnesių 95-erių metų gyvenimo slenkstį peržengęs, o liepą 70-ies metų kunigystės sukaktį paminėjęs pastarosiomis dienomis tėvas J. D. Grigaitis švenčia dar vieną, ne mažiau garbingą jubiliejų – 75-metį, kai buvo priimtas į brolių dominikonų gretas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija