2009 m. spalio 2 d.
Nr. 69
(1761)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Nuo batsiuvio iki kunigo

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Kunigas Bronius Žilinskas mėgsta
lankytis šventose vietose –
čia jis Kryžių kalne

Kunigystės siekis

Zarasų apskrities Salako parapijos Bajorėlių kaime našlys Silvestras Žilinskas vedė  Zofiją Medvedskytę. Jų šeimoje 1923 m. rugsėjo 8 dieną gimęs sūnus buvo pakrikštytas Broniaus vardu. Nepaisant sunkios padėties (prasta žemė, keturi vaikai iš pirmos santuokos ir keturi iš antros)  visi vaikai baigė pradžios mokyklą.


Atverta kunigo širdis

Vida URBONIENĖ

Skaistgirio klebonas
kun. Jordanas Urbonas ramybę
atranda Šventajame Rašte

Šis rugsėjis Šiaulių vyskupijos Skaistgirio Švento Jurgio parapijos klebonui kun. Jordanui Urbonui penkiasdešimtasis. Aukodamas šv. Mišias klebonas dėkojo Dievui už kunigystės dovaną, priminėjo gausaus svečių būrio sveikinimus.

Matyt, taip jau likimo buvo lemta, kad ilgokai klaidžiojęs gyvenimo labirintais, jis vis dėlto pasirinko kunigo kelią ir prieš devyniolika metų Kauno Arkikatedroje Bazilikoje kardinolo Vincento Sladkevičiaus buvo įšventintas kunigus.  


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija