2009 m. spalio 2 d.
Nr. 69
(1761)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Monsinjoro Alfonso Svarinsko 55-asis kunigystės jubiliejus

Spalio 3 dieną gražų ir prasmingą 55-erių metų kunigystės jubiliejų pasitinka Lietuvos Katalikų Bažnyčiai, mūsų tautai ir valstybei ištikimai tarnaujantis Lietuvos partizanų kapelionas, Monsinjoras Alfonsas SVARINSKAS.

Tiek mūsų šalyje, tiek ir užsienyje jis yra žinomas ne tik kaip uolus Evangelijos žodžio skelbėjas, bet ir nenuilstantis savo Tėvynės patriotas, ilgus dešimtmečius kalintas ir kankintas sovietinės imperijos gulaguose.

Monsinjoras buvo vienas iš nedaugelio aktyvių Bažnyčios atstovų, drąsiai ir pasišventusiai kovojusių su buldozerinio ateizmo bei komunistinės ideologijos santvarka, bandžiusia pavergti ne tik mūsų tautos dvasinę savimonę, bet ir sunaikinti pačią Lietuvos valstybę. Monsinjoras Alfonsas Svarinskas per visą savo gyvenimą tikintiesiems ir plačiajai visuomenei nepaliaudamas skelbė apie žmogui padarytą prievartinio ateizmo per pusę amžiaus dorovinę ir dvasinę žalą. Jos sunkias pasekmes mes matome ir jaučiame iki šiol.

Garbingo 55-erių metų tarnystės Viešpačiui Dievui ir tikintiesiems Jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname Monsinjorą Alfonsą Svarinską, linkime Jam ir toliau nepailsti dvasioje, aktyviai skelbti Kristaus tiesos žodžius, kurie padėtų mūsų daug nukentėjusiai tautai išsivaduoti iš dvasinio ir moralinio nuopuolio.

Su nuoširdžiausiais sveikinimais ir Dievo palaima –

Lietuvos Laisvės Kovų dalyvių sąjunga ir Vilkaviškio, Marijampolės, Prienų, Alytaus, Kauno, Panevėžio skyriai;  Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos valdybos pirmininkas Jonas Burokas; akademikas Zigmas

Zinkevičius; Seimo narys Petras Gražulis; Kunigo Broniaus Laurinavičiaus įamžinimo paramos fondas;  Zanavykų bendrijos

pirmininkas, buvęs politinis kalinys Albinas Vaičiūnas;  Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis;  Vysk. Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio draugijos valdybos narys Vytautas Uogelė; Danutė ir Antanas Umbrasai; Lina ir Benius Lukšiai; Snieguolė ir Saulius Rudzinskai;  ses. Janina Judikevičiūtė; Gražina Prušinskaitė; Marija ir Bonifacas Valaičiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija