2009 m. spalio 2 d.
Nr. 69
(1761)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Maldingumo popietė

Alvyra Grėbliūnienė

Šv. Mišias aukojo kunigai Vitas
Kaknevičius ir Valerijus Rudzinskas

Kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį į Panaros Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčią maldai prie bendruomenės veikiančių maldos grupių renkasi draugijų nariai  bei piligrimai iš visos Lietuvos. Nepabūgę lietaus, jie sugužėjo ir rugsėjo 5 dieną.

Šv. Mišias aukojo kunigai Valerijus Rudzinskas ir Vitas Kaknevičius. Homiliją sakęs kun. V. Kaknevičius kvietė maldininkus prisiglausti prie visų mūsų Motinos Marijos kojų ir pabūti Jos mokykloje, sekti jos pavyzdžiu – aukotis tarnystei, mokytis nuolankumo, teisingumo, gailestingumo ir meilės. Šiame sumaterialėjusiame laikotarpyje nėra laiko atgaivinti savo sielą kasdien. Žmogui pabėgti nuo aplinkos padeda piligriminės kelionės. Pasaulyje ypač yra lankomos Švč. M. Marijos apsireiškimo vietos. 2007 metais Vilniuje Lurdo vyskupas J. Perrier europinio Marijos šventovių tinklo metiniame susitikime kalbėjo apie Sutaikinimo sakramento reikšmę. Tai – Dievo gailestingumo ženklas. Lietuvoje yra nemažai Marijos šventovių. Piligrimų mėgstama vieta yra ir Panaros PNB, čia jie pasikeičia. Pamokslininkas pasakojo, kad per Sutaikinimo sakramentą, per šv. Mišių auką tampame kitokie – tiek išore, tiek vidumi. Tą turime parvežti į savo namus, kolektyvus, bendruomenes ir tuo dalintis. Turime nebijoti sunkumų, prisiminti Kristaus žodžius ir  leisti Dievui apgenėti nevaisingas vynmedžio šakeles, apvalyti vaisingas, kad jos duotų dar daugiau vaisių. (plg. Jn 15, 2)

Po Mišių ligoniams buvo suteiktas Ligonių patepimo sakramentas, kun. V. Rudzinskas skaitė paskaitą „Prakeikimo ir palaiminimo galia tavo žodžiuose“, buvo aptarti einamieji reikalai.

  Šioje maldingumo popietėje buvo pristatyta  VšĮ Sveikatos centro „Amžinoji sandora“ ir Maironio lietuvių literatūros muziejaus Lietuvos vardo tūkstantmečio proga prieš mėnesį pradėta akcija „Tūkstantmečio žiedas. Vilties ir meilės laiškai Lietuvai“. Informaciją pateikė ir su piligrimais bendravo akcijos koordinatorė gydytoja Aurelija Davydavičienė. Akcijos globėjai Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas. Šį projektą remia daug kūrybinių ir profesinių draugijų, savivaldos, švietimo bei Bažnyčios institucijų ir bendrijų, iškilių mokslo ir meno žmonių. Akcijos tikslas – suvienyti geros valios žmones, kad jie savo tikėjimu, viltimi ir meile uždegtų bei padrąsintų šalia esančius, taip pat atsiliepti į prezidentės D. Grybauskaitės raginimą kovai su Lietuvą apėmusiu dvasiniu sąstingiu. Su siūlomu maldos už Tėvynę Lietuvą tekstu supažindino tėvas Valerijus.

Buvo pristatytas albumas, kuriame yra jau per 100  laiškų, piešinių. Tarp jų ir  kun. Roberto Grigo, poeto Justino Marcinkevičiaus, dainininkės Veronikos Povilionienės, kun. Valerijaus Rudzinsko, įvairių mokyklų moksleivių ir 12 vaikų laiškų iš JAV Cincinačio miesto. Rašant laiškus reikėtų nurodyti savo vardą, pavardę, amžių, profesiją, telefoną, adresą, elektroninį paštą. Laiškus ar kitas kūrybines dovanas gali kurti kolektyvas, šeima, bičiuliai arba vienas autorius. Pageidautina naudoti A4 formato popierių. Akcija „Tūkstantmečio žiedas“ – laiškų rašymas vyks iki 2009 m. gruodžio 1 dienos. Susitarimo malda tęsiama iki 2010 m. kovo 9 dienos – liturginio šv. Brunono minėjimo. Akcijos laiškai, piešiniai, sveikinimai keliaus po Lietuvą, o akcijai pasibaigus bus išleisti atskira knyga. Laiškų originalai bus saugomi kaip vertingi Lietuvos vardo tūkstantmečio šventimo atspindžiai.

Koordinatorė A. Davydavičienė ragino burtis ir į naujas maldos už Lietuvos dvasinį atgimimą grupes. Jos galėtų steigtis kiekvienoje parapijoje ar vyskupijoje. Norinčius melstis už Tėvynę asmeniškai ar maldos grupėse kviečiame melstis kasdien ar grupės susirinkimo metu ir apie tai pranešti el. paštu laiskailietuvai@gmail.com arba adresu: Laiškai Lietuvai, Studentų g. 25, LT-50239 Kaunas. Šiais adresais siųskite ir vilties laiškus Lietuvai.

Platesnę informaciją apie šią akciją galima rasti svetainėje: www.tukstantmecioziedas.lt arba katalikai.lt

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija