2009 m. lapkričio 13 d.
Nr. 80
(1772)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Tarnystė toli nuo tėvynės

Kunigui Teofiliui Palukaičiui (Theo Palis) – 90

Justinas Palukaitis

Kun. Teofilius Palukaitis (Theo Palis)
Pitsburgo bažnyčioje, 1989 m.

Kunigas Teofilius Palukaitis gimė 1919 m. lapkričio 10 dieną Šakių apskrities Barzdų valsčiuje, Gerulių kaime, Pilviškių parapijoje, vidutinio valstiečio religingoje šeimoje. Tėvas – Antanas Palukaitis – savamokslis, motina – Marijona Baltūsytė-Palukaitienė, baigusi carinės mokyklos tris skyrius, knygnešių Motiejaus ir Jurgio Baltūsių sesuo. Palukaičių šeimoje užaugo trys sūnūs: Teofilius (g. 1919), Juozas (1921–1995) ir Justinas (g. 1931). Teofilius baigė Skirkiškės pradžios mokyklą, mokėsi Pilviškių progimnazijoje, vėliau Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje. 1938 metais įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją. 1940 metais, sovietams seminariją uždarius, mokslą tęsė Kauno kunigų seminarijoje pusiau nelegaliai: paskaitos vykdavo bažnyčių zakristijose. Vokiečių okupacijos metais grįžo į Vilkaviškį ir 1944 metais Vilkaviškio katedroje gavo subdiakono šventimus. 1944 m. liepos 30 dieną, sovietams antrą kartą okupuojant Lietuvą, pateko į Vokietiją. Bavarijoje, Eichštete, baigė mokslus ir 1945 m. liepos 29 dieną buvo įšventintas kunigu.


Pirmąkart prie tėvo kapo

Irena Montvydaitė-Giedraitienė,

LLA Sąjungos pirmininkė

Sabina Barzdaitė-Dambrauskienė

Šią vasarą Lietuvoje apsilankiusi Sabina Barzdaitė-Dambrauskienė iš Čikagos pirmą kartą pamatė savo tėvo ltn. Juozo Barzdos-Klevo kapą Plungės r. Babrungėnų k., ant Iešnalio ežero kranto, greta Elenos ir Albino Klimų kaimo turizmo sodybos.

1944 metų spalio mėnesį, kai frontas artėjo Žemaitijos link, Sabina Barzdaitė, kuriai tuo metu nebuvo nė dviejų savaičių, kartu su tėvais traukėsi į Vakarus. Šeima apsistojo Vokietijoje, pabėgėlių stovykloje. Tėvas netrukus turėjo grįžti į Lietuvą, nes buvo kariškis. Jis išvažiavo ir apie jį daugiau niekas negirdėjo. Tik po dvidešimties metų šeima sužinojo, jog ltn. Juozas Barzda yra žuvęs – iš sovietų okupuotos Lietuvos pro geležinę uždangą pasaulį sunkiai pasiekdavo žinios.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija