2010 m. vasario 12 d.
Nr. 12
(1797)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Prasminga prancūzų kunigo viešnagė

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Kun. Benua Domergue
VDU didžiojoje salėje

Vytauto Didžiojo universiteto
didžiojoje salėje kun. B. Domergue
paskaita sukėlė didžiulį susidomėjimą –
klausytojų buvo kaip Sąjūdžio mitinge

Praėjusią savaitę Lietuvoje lankėsi kun. Benua Domergue – žymus prancūzų katalikų dvasininkas, demonologas, kultūrologas. Jis lankėsi Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Utenoje. Į susitikimus su prancūzų demonologu rinkosi gausūs būriai žmonių.

Vasario 5 dieną Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje, kun. B. Domergue skaitė paskaitą, kuri sulaukė didžiulio susidomėjimo. Į susitikimą atvyko apie pusantro tūkstančio kauniečių. Paskaitą pradėjo Ruklos parapijos klebonas, egzorcistas kun. Arnoldas Valkauskas, kuris svečią iš Prancūzijos apibūdino kaip itin išsilavinusį mokslininką ir įdomų lektorių, jau daugelį metų besigilinantį į įvairius kultūros procesus, daug laiko skiriantį demoniškų blogio jėgų tyrinėjimui. Paskaitos įžangoje kun. B. Domergue sakė: „Pasaulis keičiasi, per paskutinius kelis dešimtmečius vyksta didžiulės permainos. Globaliame pasaulyje nyksta sienos, veikia daugybė tobulų ryšio priemonių. Tikriausiai daugelis iš čia susirinkusių naudojasi internetu. Ir aš naudojuosi internetu. Internetas labai padeda darbui, kūrybai, bendravimui, bet internete yra ir daug neigiamų dalykų“. Anot kun. B. Domergue, internete veikia ir satanistų svetainės, kuriomis domisi jaunimas. Tokiose svetainėse daug smurto vaizdų, antikrikščioniškos propagandos. O internetinių dienoraščių tyrinėjimas leidžia pajusti, kiek daug šiandienos pasaulyje susikaupę smurto, vulgarumo, „mirties kultūros“ apraiškų. Kun. B. Domergue teigė: „Viso smurto viršūnėje yra antikristas. Būtent antikristas ir greta jo esantis Liuciferis yra blogio galios centras. Blogio įsigalėjimo ir demonų temą nagrinėja ne tik krikščionybė, bet ir kitos didžiosios religijos – islamas, budizmas ir judaizmas. Tai visam pasauliui aktualios problemos“.

Kalbėdamas apie šiuolaikines pramogas, kun. B. Domergue teigė, kad žmonėms reikia iškrovos – tam tinka sportas, menas ir kūryba, įvairūs laisvalaikio pomėgiai.

Deja, dažniausiai einama lengviausiu keliu – žaidžiami internetiniai žaidimai, kuriuose gausu prievartos scenų, klausomasi primityvios metalo, sunkiojo roko ir repo muzikos, o tokios pramogos žlugdo jaunus žmones. Štai suomių sunkiojo roko grupės „Lordi“ atliekamose dainose skatinamas smurtas, niekinama krikščionybė. Įdomus kad ir toks faktas – po „Lordi“ pergalės Eurovizijos finale vieno nedidelio Suomijos miestelio jaunimas girtavo, o po to padegė netoliese esančią bažnyčią.

Kun. B. Domergue sakė, kad antikristo jėgos veikia per gotų kultūrą, metalo, sunkiojo roko muziką. Būtent tokių dainininkų kaip M. Mensonas, Madona ar suomių grupės „Lordi“ muzika yra neigiama. Jo teigimu, M. Mensonas savo dainose atvirai skatina smurtą, net jo albumų viršeliuose naudojami satanistiniai simboliai, niekinamas Kristus. O jaunimas M. Mensono ir įvairių satanistinių grupių koncertuose puola į ekstazę, šėlsta, girtauja.

Kun. B. Domergue gyvena Prancūzijos Bordo mieste. Dvasininkas dar prie prieš daug metų, po savo daktarinės disertacijos gynimo Grigaliaus universitete Romoje, ėmė gilintis į demonų poveikį jaunimui per muziką, internetą ir kiną, literatūrą, videožaidimus, okultines praktikas bei kitus tarp jaunimo paplitusius reiškinius. Daugelį metų tyrinėdamas įvairias muzikos kryptis, kun. B. Domergue nustatė, kad sunkiojo metalo muzika parodo savo giminystę su velniu, o garsųjį dainininką M. Mensoną, turintį milijonus gerbėjų, vadina vienu geriausių satanizmo propaguotojų. Demonologas ne tik tiria jaunimo pramogas, jis nuolat lankosi jaunimo susibūrimo vietose, koncertuose. Kun. B. Domergue mano, kad paplitęs meilės ir mirties demonizavimas skatina nusivylimą, o neviltis ir destrukcija veda link kitų neigiamų reiškinių – girtavimo, narkomanijos, liguistos priklausomybės nuo kompiuterių.

Pernai vasarą Anykščių rajone vyko sunkiojo metalo muzikos festivalis „Velnio akmuo“. Dvasininkai ir Lietuvos egzorcistų asociacija kreipėsi į valdžios žinybas, paskelbdami atvirus pareiškimų tekstus spaudoje, kuriuose atkreipė valdžios ir visuomenės dėmesį, kad tokiuose renginiuose atvirai skatinamas smurtas bei satanistinės idėjos. Šiame festivalyje dalyvavo ir brazilų grupė „Sepultura“ – atvirai satanistinė grupė, kurios dainose niekinamas Kristus, skamba brutalūs žodžiai ir keiksmažodžiai.

Tamsos jėgų poveikis visais laikais buvo krikščionių dvasininkų ir filosofų svarstymų centre. Šias temas nagrinėjo ir popiežius Jonas Paulius II, žymus amerikiečių teologas ir rašytojas Tomas Mertonas, stačiatikių dvasininkai Aleksandras Menis ir Antonijus Bliumas (Antonijus Surožietis). Blogio jėgų įtakas ypač išsamiai nagrinėja Vatikano egzorcistas Gabrielis Amortas. Šios jėgos turi nemenką įtaką dabarties pasaulyje. 1993 metais ispanų egzorcistas L. Fernandesas rašė: „Yra šėtono tvirtovių, kurios valdo šalis ir ištisas bendruomenes, taip pat tokių, kurios daro įtaką bažnyčioms ir pavieniams asmenims. Kur stovi tvirtovė, ten yra demoniškų jėgų paveiktas mąstymo būdas“. Visi paslaptingi demoniškų blogio jėgų pasireiškimai yra analizuojami. G. Amortas į klausimą, kodėl pasaulyje vyksta demoniški apsėdimai, atsakė: „1. Tai gali būti Dievo leidimu vykstantis dalykas. To tikslas yra suteikti asmeniui galimybę apsivalyti ir užsitarnauti malonių. Galėčiau išvardyti ir ilgą sąrašą palaimintųjų ir šventųjų, kuriems teko patirti velnio apsėdimą. 2. To priežastis gali būti kerai. Tai nukentėjimas nuo užkeikimų ar burtų, atliekamų pačiais įvairiausiais būdais: apžavėjimu, užkalbėjimu, prakeikimu ir kitaip. Čia jau įžengiame į plačią magijos ir raganavimo sritį, kuri yra pakankamai paplitusi. 3. Lankymasis pas pavojingus asmenis ir pavojingose vietose. Tie, kurie kreipiasi į magus, į būrėjus kortomis, į raganius, kurie dalyvauja satanistinių sektų sueigose, kurie pasineria į okultizmą, į nekromantiją – visi šie asmenys patenka į rizikos grupę, jie gali patirti neigiamas įtakas ir net būti apsėsti. Žinoma, tokiais atvejais visa atsakomybė tenka pačiam asmeniui. 4. Galima pasiduoti Piktojo įtakai dėl daugelio besikartojančių ir sunkių nuodėmių. Man teko susidurti su narkotikus vartojančiais ir sunkius nusikaltimus padariusiais jaunuoliais: sunkūs ir nuolat daromi nusikaltimai pavertė juos demonų vergais. Narkotikų vartojimas, alkoholizmas, kleptomanija yra ypatingi rizikos faktoriai. Taip pat pastebėjau, kad sunku išlaisvinti moteris, kurios be kitų apsėdimus sukėlusių priežasčių, buvo dariusios abortus“. Lietuvoje plačiai paplitusi vartotojiška kultūra ir mirties kultūros srovės kelia susirūpinimą tiek Katalikų Bažnyčios dvasininkams, tiek pažangiems visuomenės veikėjams. Žymaus prancūzų demonologo kun. B. Domergue viešnagė buvo naudinga, jos metu buvo galima susipažinti su šio dvasininko, mokslininko tyrimų išvadomis, išgirsti daug naudingos informacijos.

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija