2010 m. vasario 12 d.
Nr. 12
(1797)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Prasminga prancūzų kunigo viešnagė

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Kun. Benua Domergue
VDU didžiojoje salėje

Praėjusią savaitę Lietuvoje lankėsi kun. Benua Domergue – žymus prancūzų katalikų dvasininkas, demonologas, kultūrologas. Jis lankėsi Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Utenoje. Į susitikimus su prancūzų demonologu rinkosi gausūs būriai žmonių.

Vasario 5 dieną Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje, kun. B. Domergue skaitė paskaitą, kuri sulaukė didžiulio susidomėjimo. Į susitikimą atvyko apie pusantro tūkstančio kauniečių. Paskaitą pradėjo Ruklos parapijos klebonas, egzorcistas kun. Arnoldas Valkauskas, kuris svečią iš Prancūzijos apibūdino kaip itin išsilavinusį mokslininką ir įdomų lektorių, jau daugelį metų besigilinantį į įvairius kultūros procesus, daug laiko skiriantį demoniškų blogio jėgų tyrinėjimui. Paskaitos įžangoje kun. B. Domergue sakė: „Pasaulis keičiasi, per paskutinius kelis dešimtmečius vyksta didžiulės permainos. Globaliame pasaulyje nyksta sienos, veikia daugybė tobulų ryšio priemonių. Tikriausiai daugelis iš čia susirinkusių naudojasi internetu. Ir aš naudojuosi internetu. Internetas labai padeda darbui, kūrybai, bendravimui, bet internete yra ir daug neigiamų dalykų“. Anot kun. B. Domergue, internete veikia ir satanistų svetainės, kuriomis domisi jaunimas. Tokiose svetainėse daug smurto vaizdų, antikrikščioniškos propagandos. O internetinių dienoraščių tyrinėjimas leidžia pajusti, kiek daug šiandienos pasaulyje susikaupę smurto, vulgarumo, „mirties kultūros“ apraiškų. Kun. B. Domergue teigė: „Viso smurto viršūnėje yra antikristas. Būtent antikristas ir greta jo esantis Liuciferis yra blogio galios centras. Blogio įsigalėjimo ir demonų temą nagrinėja ne tik krikščionybė, bet ir kitos didžiosios religijos – islamas, budizmas ir judaizmas. Tai visam pasauliui aktualios problemos“.


Dėl Krikščionių partijos pavadinimo naudojimo

Pastaruoju metu Lietuvos politinį gyvenimą papildė naujai įsikūrusi Krikščionių partija. Visuomeniniame, politiniame, viešajame gyvenime apstu įvairių įsikūrusių krikščioniškos minties bendrijų, organizacijų. Politiniame gyvenime jau daugelį metų veikia ir Krikščionių demokratų partija. Šių partijų pavadinimuose akcentuojama tam tikra religinė arba grynai politinė pozicija bei įvardijamas veikiančios organizacijos tapatumas. Tačiau kai naudojama grynai bendrinė krikščionio sąvoka suprantame, kad tai visuomet apeliuojama į religinę, o ne į politinę tapatybę.


Nelengvas kelias į Vasario 16-ąją

Juozas Bajorinas

Atsibus tėvynės sūnūs,
Didžią praeitį atminę;
Pagimdys vargai galiūnus,
Ugnimi uždegs krūtinę!

Taip poetas Maironis drąsino lietuvių tautą – vargai gimdė galiūnus, o kova grūdino juos. 1918 metų vasario 16-osios aktu paskelbtą nepriklausomybę ir laisvę reikėjo apginti. Lietuvių tautos sūnūs su dideliu pasiryžimu savanoriais stojo ginti Laisvę ir Nepriklausomybę. Vyko kautynės su bolševikais, su bermontininkais, su lenkais.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija