2010 m. vasario 12 d.
Nr. 12
(1797)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Pasaulinė pašvęstojo gyvenimo diena

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI bendrauja
su į Mišparus atvykusiomis vienuolėmis

Be vienuolių pasaulis būtų daug skurdesnis

Kristaus paaukojimo šventykloje liturginė šventė, tradiciškai vadinama Grabnyčiomis, jau keturioliktą kartą Bažnyčioje buvo minėta ir kaip Pasaulinė pašvęstojo gyvenimo (vienuolystės) diena. Tą vasario 2-osios vakarą Romos Šv. Petro bazilikoje popiežius Benediktas XVI vadovavo Mišparams, kurių metu sakytoje homilijoje akcentavo trejopą šio minėjimo tikslą. „Pirmiausia tai proga pašlovinti ir padėkoti Viešpačiui už pašvęstojo gyvenimo dovaną; antra, paskatinti Dievo tautoje suvokimą ir pagarbą pašvęstajam gyvenimui; ir pagaliau pakviesti tuos, kurie pilnai paskyrė savo gyvenimus Evangelijos reikalui, celebruoti nuostabius darbus, kuriuos Viešpats atliko juose“, – kalbėjo Šventasis Tėvas.


Bažnyčios meilės tarnystė kenčiantiems

Mindaugas BUIKA

Popiežius primena sektinus Evangelijos pavyzdžius

Per Lurdo Dievo Motinos liturginę šventę (vasario 11-ąją) jau aštuonioliktą kartą celebruota Pasaulinė ligonių diena šiemet buvo ypatinga tuo, kad kartu minėtos ir Popiežiškosios sveikatos apsaugos darbuotojų sielovados tarybos įkūrimo 25-osios metinės. Popiežius Benediktas XVI savo kreipimesi Pasaulinei ligonių dienai, kurios tema „Bažnyčia meilės tarnystėje kenčiantiems“, pažymi, jog tai yra dar vienas motyvas dėkoti Dievui už iki šiol nueitą kelią medicinos sielovados srityje. Bažnyčios veikla šiuo atžvilgiu yra dvejopa: tarnavimas ligoniams ir tarnavimas visiems, kurie jais rūpinasi. „Ši tarnystė sudaro integralią Bažnyčios misijos dalį, nes ji priklauso pačiai išganomajai Kristaus misijai“, – pažymi Šventasis Tėvas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija