2010 m. vasario 12 d.
Nr. 12
(1797)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Kaukės teatre, gyvenime ir politikoje

Antikos teatre tragedijų ir komedijų aktoriai užsidėdavo ant galvos kaukes. Kaukę sudarė vielos karkasas, aptemptas drobe, o pastaroji buvo padengiama gipsu, dažoma, prie jos buvo tvirtinami plaukai. Kaukės spalva, kaktos forma, antakių išraiška apibūdindavo veikėjo lytį, amžių, visuomeninę padėtį, dorovines ypatybes ir dvasinę būseną. Jei veikėjo psichologinė būsena keisdavosi, aktorius keisdavo kaukę. Visus vaidmenis graikų teatre atlikdavo vyrai. Iš pradžių dramoje vaidindavo vienas aktorius: užsidėdamas vis kitą kaukę, jis atlikdavo visus vaidmenis.


Tyla ne visada gerai

Tikrieji krikščionys, katalikai paprastai yra ramūs, neagresyvūs piliečiai, šv. Mišių metu vieni kitiems linkintys ramybės. Tačiau tai nereiškia, kad jie lieka ramūs, kai niekinami jų religiniai įsitikinimai ir pilietinės teisės. Tai nereiškia, kad jiems galima lipti ant galvų ir juos trypti. Mes laikomės palaimintojo Jurgio siekio: „Blogį nugalėti gerumu“. Tačiau tai nereiškia, kad blogiui reikia pataikauti.


Būkime budrūs!

Artėjant savivaldybių rinkimams pradėjo reikštis „etatiniai gelbėtojai“ – A. Paulauskas ir K. Prunskienė. Abiejų partijos nepateko į šį Seimą. A. Paulauskas labai „gaili“ pensininkų, nes per juos tikisi pakliūti į Seimą. Kol pats dar nėra Seime, nori suorganizuoti referendumą dėl Seimo paleidimo.

Dalis Lietuvos žmonių dar iki šiol nežino, kad atkuriant Lietuvos nepriklausomybę 1991 metais viena iš Maskvos numatytų politikos veikėjų buvo Kazimira Prunskienė. Ji pakėlė kainas, sukėlė žmonių nepasitenkinimą, sudarė sąlygas „Jedinstvos“ gaujai pulti Aukščiausiąją Tarybą.


Dėl Europos lyčių lygybės instituto

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba kreipėsi Bažnyčios hierarchus, Lietuvos Respublikos vadovus ir Lietuvos žmones siekdama atkreipti dėmesį į Europos lyčių lygybės institutą. Pareiškime sakoma: 2009 12 16 dieną Lietuvos prezidentė D. Grybauskaitė ir Latvijos prezidentas V. Zatleras su Europos Sąjungos Komisijos nariu V. Špidla Vilniuje atidarė Europos lyčių lygybės institutą. Estijos prezidentas Toomas Hendrikas Ilvesas dėl nepaaiškintų priežasčių išvyko iš Vilniaus, o Lenkijos prezidentas Lechas Kačinskis neatvyko. Atidarymo ceremonijoje aktyviai dalyvavo parlamentarės B. Vėsaitė, A. Povilionienė ir kt. Tai pirmoji ir vienintelė ES agentūra, įsteigta Baltijos šalyse, kuri disponuos apie 6 milijonų litų metiniu biudžetu ir joje darbuosis apie 30 žmonių. Nė vienam objektui priimti eksploatacijon Lietuvoje dar nebuvo sutelktas toks tarptautinis dėmesys.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija