2010 m. gegužės 14 d.
Nr. 37
(1822)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Mitinge kalbėta apie reformas

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Mitingo dalyviai laikė įvairius plakatus

Vienybės aikštėje prie Karo muziejaus
susirinko per tūkstantį kauniečių
ir iš kitur atvykusių žmonių

Gegužės 8 dieną Kaune įvyko pilietinis mitingas už teisinės valstybės atkūrimą. Tai jau trečias toks mitingas Kaune. Ketvirtą mitingą planuojama surengti birželio mėnesį.

Šį kartą Vienybės aikštėje prie Karo muziejaus susirinko per tūkstantį kauniečių ir kitų miestų gyventojų. Mitinge buvo daug kalbama apie D. Kedžio nužudymą ir apie tai, kad šalies teisėsaugos sistemoje susiklostė dramatiška padėtis, akcentuotos ir kitos esmines Lietuvos problemos – skurdas, korupcija, monopolijų diktatas. Šio renginio organizatoriai – „Vyčio“ organizacija, Tautos ateities forumas, Kauno krašto demokratinis judėjimas, Drąsiaus Kedžio artimieji.

Mitingo pradžioje kalbėjęs kunigas Jonas Varkala pirmiausia paprašė tylos minute pagerbti balandžio viduryje netoli Kauno rasto nužudyto kovotojo su pedofilija Drąsiaus Kedžio atminimą. Kun. J. Varkala sakė, kad valstybė be teisingumo yra plėšikų gauja. D. Kedžio teta Audronė Skučienė teigė: „Mes jau neprikelsime Drąsiaus, bet galime pratęsti jo kelią. Kuriamas judėjimas „Drąsiaus kelias“ visų pirma sieks, kad būtų išaiškinta ši pedofilijos byla. Taip pat rūpinsimės ir kitų rezonansinių bylų tyrimu“. Ekonomistas, docentas Arvydas Širvinskas sakė: „Drąsius buvo pagrobtas, kankinamas, tačiau nepalūžo. Turime siekti, kad D. Kedžio nužudymo byla būtų ištirta. Tik tada, kai atstatysime teisingumą, gyvensime geriau ir saugiau“. Seimo narys Saulius Stoma savo kalboje pabrėžė, kad reikia siekti teisingumo. Būtent teisingumo labai trūksta mūsų krašte, todėl reikia sąžiningų politikų ir pareigūnų bei aktyvių piliečių sutelktų pastangų tam, kad pavyktų pažaboti korumpuotus klanus. Kadaise Kalantos auka padarė didelę įtaką tautai, o šiuo metu panašiai mūsų visuomenę veikia Drąsiaus Kedžio žūtis. Tautos ateities forumo vadovas, ekonomistas Algimantas Matulevičius sakė, kad demokratinės jėgos turi vienytis, nes kitaip ir liksime susiskaidę ir nuskurdinti.

Mitinge kalbėjo ir šio straipsnio autorius: „Į tribūną mane paskatino išeiti D. Kedžio mirtis. Drąsius kovojo su pedofilais, buvo persekiojamas ir nutildytas amžiams. Jis žuvo susidūręs su melo ir klastos sistema. Mūsų valstybėje vykstantys procesai prieštaringi. Luominės visuomenės susiformavimas Lietuvoje – vienas neigiamiausių mūsų šalies naujųjų laikų istorijos reiškinių. Turime vienytis ir apginti kritines demokratines vertybes“. Paskui buvo perskaitytas eilėraštis „Kedžio karta“.

Pensininkų partijos vadovas Vytautas Kadžys savo kalboje pabrėžė, kad tiek pensininkų, tiek kai kurių kitų socialinių grupių padėtis vis prastėja. „Matome, kas darosi, kai daugelio žmonių interesai paminami – štai įvyko revoliucija Kirgizijoje, vyksta neramumai Graikijoje. Tad reikia ryžtingų permainų, kitaip ir Lietuvoje gali įvykti dramatiški įvykiai“, – sakė V. Kadžys. „Vyčio“ organizacijos narys, docentas Edvardas Satkevičius teigė, kad per pastarąjį dešimtmetį mūsų šalyje regimas moralinis ir ekonominis nuosmukis, daug žmonių faktiškai ištremiami iš Lietuvos. Niekas jų jėga neverčia išvykti, bet dėl skurdo ir patirtos neteisybės žmonės masiškai palieka Lietuvą. Kauno krašto demokratinio judėjimo atstovas Česlovas Kasperavičius sakė: „Kauno energija“ yra oligarchinė monopolinė organizacija. Sąžiningos konkurencijos nėra. „Kauno energija“ yra dominuojanti šilumos tiekėja visiems Kauno miesto daugiabučių gyventojams. Eilinis daugiabučio gyventojas yra atsidūręs aklavietėje, jo niekas negina, jo, kaip vartotojo, teisės yra sutryptos. Auga bedarbystė, net ir dirbančių piliečių atlyginimai mažėja, didėja šilumos paslaugų, elektros, šiukšlių išvežimo kainos. Tokia situacija varo žmones į neviltį. Iš esmės mažai kas daroma ir šešėlinės ekonomikos mastams mažinti. Klesti kontrabanda. Kai kurie veikėjai susikrauna didžiulius turtus, o daugelis žmonių skursta. Štai toks šešėlinio verslo klestėjimo rezultatas“.

„Vyčio“ koordinatorius Juozas Vaikšnoras teigė, kad tik demokratinės permainos gali padėti pakilti iš nuosmukio liūno, nes dabartinė padėtis nepalanki daugumai šalies gyventojų.

Mitingo pabaigoje perskaitytos kelios rezoliucijos. Rezoliucijoje dėl padėties Lietuvos teisėsaugos sistemoje teigiama: „Tiek nuo 2006 metų vasaros pabaigos tiriama V. Pociūno byla, tiek nuo 2008 metų lapkričio mėnesio pradėta tirti rezonansinė pedofilijos byla parodo sudėtingą padėtį Lietuvoje. Abi šios bylos buvo vilkinamos. Pedofilijos byla buvo vilkinama, žlugdoma ir galiausiai šių metų pradžioje visai numarinta. Pedofilijos, Drąsiaus Kedžio bei Vytauto Pociūno nužudymo bylos parodė, kokia dramatiška padėtis klostosi Lietuvos teisėsaugos sistemoje. Čia dirba daug sąžiningų pareigūnų, bet korumpuotų pareigūnų klanai trukdo sąžiningų pareigūnų darbui, stabdo rezonansinių bylų tyrimus, falsifikuoja bylas ir netgi veikia kaip nusikaltėlių advokatų kontoros“. Rezoliucijoje iškelti ir reikalavimai: pašalinti iš tarnybos K. Betingį ir kitus aplaidžiai dirbančius prokurorus, imtis esminės teismų reformos, teismuose įvesti Prisiekusiųjų instituciją. O tam, kad būtų užtikrintas efektyvus rezonansinių bylų tyrimas, įvesti Ypatingojo prokuroro instituciją.

Mitingo dalyviai laikė plakatus: „Reikalaujame tirti Drąsiaus Kedžio nužudymo bylą“, „Oligarchų klasės hegemonijai – NE“, „Demokratijai, tvarkai ir teisingumui – TAIP“, „Prokuratūra ar kilerių tarnyba?“ Taip pat buvo renkami parašai po peticija, kurioje reikalaujama pradėti ikiteisminį tyrimą L. Stankūnaitės atžvilgiu ir nušalinti nuo pareigų Kauno apygardos prokurorą K. Betingį. Netoliese budėjusiems policijos pareigūnams į mitingo eigą įsikišti nereikėjo, jokių incidentų ir provokacijų nevyko.

Zenono ŠIAUČIULIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija