2010 m. gegužės 14 d.
Nr. 37
(1822)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Popiežiškoji Fatimos istorija

Mindaugas BUIKA

Popiežius Jonas Paulius II meldžiasi
Fatimos Dievo Motinos šventovėje

Pasaulio paaukojimas Marijos Nekaltajai Širdžiai

Popiežiaus Benedikto XVI šiandien besibaigiantis vizitas Portugalijoje turi ryškų pamaldumo Švč. Mergelei Marijai bruožą. Pagrindinė tos kelionės dalis buvo skirta piligrimystei į didžiąją Fatimos šventovę, kurioje 1917 metais Dievo Motina apsireiškė trims vietiniams piemenėliams. Du iš jų – brolis ir sesuo Pranciškus ir Jacinta Martai – mirę dar vaikystėje, buvo popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbti palaimintaisiais. Kaip tik gegužės 13 dieną Fatimos Dievo Motinos liturginėje šventėje buvo paminėtos beatifikacijos 10-osios metinės. Vizito metu taip pat paminėta ir trečioji regėtoja, prieš penkerius metus mirusi vienuolė sesuo Liucija duš Santuš.


Mirė Vatikano diplomatas kardinolas Luidžis Podžis

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Luidžis Podžis

Rūpinimasis santykiais su naujomis Afrikos valstybėmis

Mirus žymiam Vatikano diplomatui italui kardinolui Luidžiui Podžiui, vadovavusiam Šventosios Romos Bažnyčios slaptajam archyvui ir bibliotekai, popiežius Benediktas XVI prisiminė jį kaip rūpestingą Šventojo Sosto bendradarbį. Kardinolas L. Podžis, miręs gegužės 4 dieną Romoje, sulaukęs 92 metų, „visada ir visur rodė pagirtiną atsidavusio kunigiško uolumo ir ištikimybės Evangelijai pavyzdį“, – rašė Šventasis Tėvas užuojautos telegramoje velionio artimiesiems.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija