2010 m. gegužės 14 d.
Nr. 37
(1822)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Bendruomenėse

Žurnalistų „desantas“ Anykščių krašte

Vytautas Bagdonas

Senuose mokykliniuose suoluose
tilpo ir vietiniai, ir svečiai

Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus skyriaus nariai netradiciškai paminėjo savo profesinę šventę – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Balandžio 24-ąją daugiau kaip dvi dešimtys žurnalistų, atstovaujančių įvairioms žiniasklaidos priemonėms (kai kurie jų jau išėję į užtarnautą poilsį), atvyko pasižmonėti į Anykščių kraštą.

Pirmiausia žurnalistai apsilankė lietuvių literatūros klasiko, publicisto, vieno iš Žurnalistų sąjungos steigėjų ir pirmųjų vadovų kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtąjį Svėdasų kraštą, pagerbė garsaus rašytojo atminimą prie jo paminklo, pasivaikščiojo po miestelį, kuriame daug kas primena Vaižganto gyvenimą ir kūrybą. Paskui žurnalistai patraukė į Kunigiškių kaimą, į Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejų. Šio sodžiaus muziejaus steigėjas žurnalistas Vytautas Bagdonas papasakojo apie Vaižganto atminimo saugojimą Svėdasų krašte, paskui apie sodiečių gyvenimą, puoselėjamas tradicijas, žmonių bendruomenes, kultūrinį laisvalaikį, ūkininkų reikalus kalbėjo vietiniai gyventojai. Žurnalistė Aldona Armalė vieną po kito kvietė vietinius gyventojus išeiti prieš auditoriją ir pasidalinti mintimis, atsakyti į svečių klausimus. Mielai su žurnalistais bendravo, atsakinėjo į klausimus buvusi pedagogė, Kunigiškių kaimo seniūnaitė Alma Kuolienė, kunigiškietis ūkininkas, ilgametis dramos ratelio artistas Bronius Kovas ir jo žmona buvusi mokytoja Genovaitė Kovienė, kunigiškietis „meistras auksarankis“, aktyvus visuomenininkas Jaroslavas Vetenkis, Vaitkūnų pašto laiškininkė Zita Berkevičienė.


Mama, būk mano pasaka

Eglė Jankauskaitė

Prie Gėluvos bendruomenės namų.
Dešinėje – 90-metį šventęs
Bronius Mykolaitis su žmona

Gegužės saulė, pavasario dvelksmas, pirmieji žiedai atneša į žemę pačią gražiausią šventę – Motinos dieną. Tai viena gražiausių pavasario švenčių, todėl Gėluvos kaimo bendruomenės pirmininkas Jonas Vazgys su bendruomenės nariais sumanė pagerbti mamas. Niekada nebus per daug kalbėti apie mamą, jai padėkoti, tiesiog prisiminti ją, tad šventiniam renginiui parinktas pavadinimas „Mama, būk mano pasaka“.


Bendruomenėse

Stasiuko mugė prie senojo Šlyninkos vandens malūno

Jonas PETRONIS

Jadvyga Dūdėnienė, Emilija
Sasnauskienė ir Jadvyga
Skvarčinskienė šventės
dalyviams siūlė pirkti medų
ir įvairius dirbinius

Zarasų rajone vis aktyviau reiškiasi bendruomenė „Šlyninkos vandens malūnas“. Aktyvūs šio malūno šeimininkai Regina Veselienė ir Stasys Sukauskis – gražių renginių sumanytojai ir rengėjai. Šį kartą bendruomenė dar sykį nustebino zarasiškius nauju ir originaliu sumanymu.

Visi mes džiaugiamės gražia Kaziuko muge, kuri turi gilias ir gražias tradicijas. Bendruomenės nariai prie senojo malūno, kuris puikuojasi prie Nikajos upės, surengė Stasiuko mugę. Sugužėjo kaip niekad gausus būrys rankdarbių mėgėjų iš įvairiausių rajono kampelių. Tautodailės mėgėjai suvežė savo gaminius. Ko tik mugėje nebuvo: negalėjai atsistebėti spalvingiausiais floristikos darbais, žavėjo medžio drožinėtojų išmonė, žmonės sustodavo prie austų, megztų ir nertų dirbinių. Pirko prasidedančiam darbymečiu reikalingus krepšius. Mugėje buvo ir kirvakočių, ir dalgiakočių. Siūlė mugės dalyviai svečiams ir riestainius, kitus gardumynus.


Bendruomenėse

Ir Nemakščiuose minėjo Spaudos atgavimo dieną

Nemakščių klebonas kun. Stasys
Šlepavičius nuoširdžiai dėkojo
Daivutei Visockienei už tai,
kad ji garsina savo kraštą

Gegužės 7-osios, Spaudos atgavimo dienos vakarą, prieš šv. Mišias, klebonas kun. Stasys Šlepavičius nuoširdžiai dėkojo Daivutei Visockienei, aktyviai Nemakščių Švč. Trejybės parapijos pastoracinės tarybos narei. Daiva nuolat rašo į „XXI amžių“ straipsnius, kuriuose nušviečia mūsų parapijos gyvenimą. Jei ne ji, gal mažai kas žinotų apie nuostabius renginius, iškilmingas šventes ir sueigas mūsų parapijoje, kurioje gyvena darbštūs ir gražūs žmonės.


Bendruomenėse

Gimtojo krašto prisiminimas

Romas BACEVIČIUS

Kalba Žaliakalnio seniūnas
Bronius Girdauskas. Tarp
renginio dalyvių – kan.
Pranas Liutvinas (kairėje)

Kasmet pavasarį Kauno technikos kolegijoje į vieną būrį susirenka zanavykai. Salėje iš kiekvieno Šakių apskrities valsčiaus kilusiems zanavykams būna paruošti atskiri stalai. Be Kaune gyvenančių zanavykų, atvyksta svečių iš Šakių, Vilniaus, kitų Lietuvos kampelių. Į Kauno zanavykų bendrijos rengiamą susitikimą atvyksta Šakių rajono valdžios atstovai, koncertuoja meno kolektyvai. Šiemet vėl koncertavo jau daug kartų šio renginio dalyvius džiuginusi Liepalotų kaimo kapela (vadovas Romas Skaisgirys). Zanavykų šeimoje augęs Seimo narys Arimantas Dumčius, tikras zanavykas Seimo narys Arvydas Vidžiūnas, dalyvavę beveik visuose susibūrimuose, pasveikino visus susirinkusiuosius. A. Vidžiūnas pastebėjo, kad visa, kas buvo Lietuvoje padaryta gera, kilo iš Sūduvos arba Zanavykijos. Bene trys ketvirtadaliai Vyčio kryžiaus ordininkų, apie du trečdaliai prieškario valstybininkų buvo kilę iš šio krašto.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija