2010 m. gegužės 14 d.
Nr. 37
(1822)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Tokių joks vėjas nenupūstų

Bronius VERTELKA

Anciūnų kaimo kapelos
bei bendruomenės vadovas
Gediminas Makauskas

Veiklos dešimtmetį pažymėjusi Anciūnų kaimo kapela – 2008 metų I. Šeiniaus premijos laureatė. Jos įkūrėjas, puoselėtojas ir vadovas – Širvintų kultūros centro Anciūnų filialo vedėjas Gediminas Makauskas.

Prieš kiek laiko akordeonu grojęs G. Makauskas ir trys jo bendraminčiai sumanė burtis į kapelą. Muzikantų žmonos, pamačiusios, kad jų vyrai neužsibūna namuose ir daug važinėja, pasiprašė priimamos į kolektyvą. Dabar ir joms ramiau. Moterys ne tik dainuoja, bet ir groja įvairiais instrumentais. Vadovo G. Makausko žmona dainuoja, pučia birbynę, groja skambaliukais. Šiuo metu kolektyve – 11 žmonių. Vyriausiojo jos dalyvio amžius artėja prie 70-mečio, jauniausioji – keturiolikmetė.


Meistro rankoms paklūsta kiekvienas medis

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Tautodailininkas svajoja
padaryti angelų kolekciją

Rimanto Zinkevičiaus dirbtuvėse kvepia ąžuolu. Tai – mėgstamiausia tautodailininko darbo medžiaga, iš kurios gimsta nepaprasto grožio kūriniai. „Ąžuolas – tvirtas ir solidus. Jo natūrali spalva – labai gera, nereikia dažyti“, – tvirtina vyras, palinkęs prie naujojo savo darbo – Švč. Mergelės Marijos Rožančinės skulptūros.  

Veprių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia šiais metais švęs šimtąsias metines. Šias iškilmes ir Sekminių šventę, kuri vyks gegužės 21-23 dienomis, vainikuos bažnyčios šventoriuje vepriškio Romo Petro Šaulio rūpesčiu pastatytas Švč. Mergelės Marijos Rožančinės koplytstulpis, sieksiantis puspenkto metro.


Tarp lietuvių

Raguvos sentikiai laikosi savo tradicijų

Bronius VERTELKA

Raguvos sentikių bendruomenės
vyresnysis Nikolajus Ivanovas

Kažkada apie Raguvą gyveno maždaug 300 rusų sentikių šeimų. Šiandien tokių dešimties nesurinksi – nemaža dalis sentikių rusų asimiliavosi su lietuviais.

Raguvos sentikių bendruomenės vyresniojo Nikolajaus Ivanovo protėvius caro valdžia atitrėmė nuo Archangelsko ar Murmansko maždaug prieš tris šimtus metų. Tokios bausmės sulaukė sentikiai, gynę savo tikėjimą ir nenorėję persikrikštyti į stačiatikius. Pats Nikolajus ir jo tėvas gimė Lietuvoje. Nikolajaus žmona Antanina – kilusi iš Baltarusijos, nuo Lydos. Nors ji ne tokio tikėjimo kaip vyras, tačiau sutuoktiniai lanko tą pačią sentikių bažnyčią. Jų vaikai yra krikštyti.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija