2010 m. gegužės 14 d.
Nr. 37
(1822)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Spaudos ir lietuviško žodžio šventė

Kazimieras Dobkevičius

Pogrindinės spaustuvės ab
šeimininkai Birutė ir Vytautas
Andziuliai bei jų vaikai

Domeikavos darželinukai
atlieka savo programą

VDU studentas Vincentas Lizdenis
atlieka patriotines dainas

Legendinė ab  spaustuvė pogrindyje įsikūrė pakaunėje, Salių kaime, V. Andziulio sodyboje didelio Vytauto Andziulio ir Juozo Bacevičiaus entuziazmu bei iniciatyva. Ši spaustuvė sovietmečiu spausdino draudžiamą literatūrą – maldaknyges, istorines knygas. Čia Rasūno slapyvardžiu savo eiles skelbė kun. Robertas Grigas („Benamės svajos“, 1985 m.), poetas Kęstutis Genys („Ugnies kryžius“, 1988 m.) . Šių autorių kūryba spaustuvėje išleista ne vieną sykį. Kad ir kaip stengėsi sovietiniai sekliai, KGB agentai, spaustuvės susekti jiems nepavyko. Lietuvai iškovojus nepriklausomybę, ši pogrindžio spaustuvė tapo Lietuvos Vytauto Didžiojo karo muziejaus filialu.

Muziejų  dažnai lanko moksleiviai, turistai. Jau tapo tradicija šioje spaustuvėje–muziejuje švęsti spaudos, lietuviško žodžio atgavimo dieną. Gegužės 6-ąją į Salių kaimą gausiai susirinko šventės dalyviai. Tarp garbingų svečių – Kauno rajono mero patarėjas Zigmas Kalasinskas, Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus pavaduotojas dr. Steponas Gečas, muziejaus darbuotojai dr. Aušra Jurevičiūtė, istorikas Algirdas Markūnas, kultūrologai Snieguolė ir Domas Akstinai, Domeikavos seniūnas R. Stankus, jo pavaduotoja R. Sutkienė ir kiti.

Šventės programą vedė Lina Sinkevičienė. Muziejaus šeimininkams Vytautui ir Birutei Andziuliams buvo įteikti  padėkos raštai. Vytauto Didžiojo karo muziejaus  direktoriaus pavaduotojas Steponas Gečas sakė, kad muziejui vertėtų suteikti nacionalinio muziejaus statusą.

Vėliau vykusio koncerto metu dainavo Veterinarijos akademijos ansamblis „Kupolė“ (vadovas doc. Antanas Bernatonis), Vytauto Didžiojo universiteto studentas Vincentas Lizdenis, Domeikavos darželinukai, vadovaujami dainininkės Giulijos. Aktyviausi Domeikavos bibliotekos skaitytojai (ir maži, ir dideli) gavo padėkos raštus.

Kauno rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija