2010 m. birželio 16 d.
Nr. 46
(1831)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Prie tautotyros ištakų...

Minint Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus 135-ąsias mirties metines.

Ona Voverienė

Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius

Visą mūsų raštiją – nuo pirmosios knygos ligi šių dienų – regime apšviestą vienos pagrindinės tradicijos šviesa. Pačiais bendriausiais žodžiais šią tradiciją galima būtų nusakyti: Tėvynės ir žmogaus kūrimas.

Justinas Marcinkevičius

Gegužės 29 dieną sukako 135 metai nuo Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus mirties (mirė 1875 m. gegužės 29 d. Kaune), o Jis vis dar beldžiasi į žmonių protus ir širdis, skatina juos veikti. Jo gyvenime ir darbuose žmonės atranda naujų, aktualių šiai dienai minčių ir paskatų. Išsipildė jo pranašiški žodžiai „Norėčiau ir po mirties būti jums naudingas“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija