2010 m. birželio 16 d.
Nr. 46
(1831)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Užkrečiantys pavyzdžiai

Trisdešimtoji „Žirgelio“ šventė

Vytautas Bagdonas

Įspūdinga kompozicija – lietuvių
darbų ir apeigų ciklas „Saulės kelias“

Birželio 5-ąją Anykščių seniūnijos Niūronių kaime šurmuliavo respublikinė žirginio sporto ir tradicinės kultūros šventė „Bėk bėk, žirgeli!“, kurią organizavo Anykščių rajono savivaldybė.

Nuo pat ankstyvo rytmečio pradėjo veikti tautodailės ir prekybos mugė, kurioje įvairiausių suvenyrų, tautodailės darbų ir visokiausių skanėstų siūlė iš visos Lietuvos suvažiavę prekeiviai.  Rytą Arklio muziejaus Legų sodyboje buvo demonstruojama, kaip skaldyti akmenį, o tautodailininkai iš ąžuolo skobė skulptūras. Vėliau, šventei baigiantis, tie darbai buvo parduoti aukcione.  Savo amato subtilybes demonstravo tautinių juostų ir drobių audėjos, krepšių pynėjai, arklių kaustytojai, kalviai.  Duris lankytojams atvėrė Arklio muziejus, veikė fotografijos ir piešinių, skirtų žirgui, parodos. Traupio ir Ažuožerių teatro mylėtojai, vadovaujami režisierės Alvyros Simanonienės, Striukų sodybos klojime parodė Kazio Binkio vieno veiksmo vaizdelį „Dešimt litų ir gyvybė“, o traupiečiai, vadovaujami režisierės Janinos Savickienės, suvaidino trijų veiksmų dramą pagal Juozą Baltušį „Pasogos pinklės“.


Užkrečiantys pavyzdžiai

Kraštiečio vardu pavadinta kaimo meno mokykla minėjo sukaktį

Antano Kučingio meno mokyklos 20-metis

Kazimieras Dobkevičius

Buvęs direktorius Jonas Derbutis

Veiverių  Antano Kučingio meno mokyklą 1989 metais įkūrė buvęs ilgametis mokyklos direktorius Jonas Derbutis Cezario Pacevičiaus iniciatyva ir pastangomis. Tuomet akordeono, fortepijono, kanklių, gitaros specialybių klasėse mokėsi 72 mokiniai, dirbo 14 pedagogų. Nuo mokyklos įkūrimo joje dirba mokytojai A. Paškauskienė, R. Blebaitė, A. Bareišienė ir J. Derbutis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija