2010 m. rugsėjo 15 d.
Nr. 67
(1852)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Dorą profesorių prisimenant

LKMA nario prof. Alberto Jasiulionio 95-osioms gimimo metinėms

Techn. m. dr. doc. Giedrutis ULOZAS

Lietuvos technikos mokslų veikėjas, Lietuvių katalikų akademijos narys, profesorius Albertas Jasiulionis gimė 1915 m. rugsėjo 20 dieną Peterburge, studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Mechanikos fakultete. Technikos mokslų daktaro laipsnį apsigynė Leningrade, o habilituoto technikos mokslų daktaro laipsnį – Maskvoje. A. Jasiulionis niekada nesigirdavo, nesipuikuodavo, visuomet būdavo korektiškas pašnekovui, tačiau niekada ir nemeluodavo ir neveidmainiavo. Tai buvo tikras lietuvis katalikas.


Muziejuje gyvi prisiminimai apie rašytoją Stepą Zobarską

Vytautas Bagdonas

Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje
rašytojui Stepui Zobarskui skirtus
eksponatus apžiūri Aldona Raugaliene
su sūnumi Jonu ir vaikaite Ana

Rugsėjo antrąją Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje lankėsi iš  Konektikuto (JAV) valstijos atvykusi Aldona Raugalienė, gerai pažinojusi rašytoją Stepą Zobarską. Ponios Aldonos vyras Jonas Raugalė (miręs 2008 metų gruodžio mėnesį) buvo kilęs iš to paties Svėdasų valsčiaus Pamalaišio kaimo, kaip ir Stepas Zobarskas. Abu jie buvo vaikystės draugai. Jau spėjęs išgarsėti savo novelėmis, romanais, redagavęs žurnalus S. Zobarskas kartu su žmona Matilda Zobarskiene-Malinauskaite ir dukra Nijole į Vakarus iš Lietuvos pasitraukė pokario metais. 1947 metais atvykęs į JAV, jis pirmiausia susitiko su artimu savo draugu Jonu Raugale, kuris čia buvo atvykęs gerokai anksčiau. Kraštietis Stepui ir jo šeimai suteikė įvairiapusišką paramą. Pasak Aldonos Raugalienės, Stepas ir jo žmona nebijojo jokio darbo. Waterbury mieste jie įsidarbino fabrike, kuriame gamino metalinius segtukus. Fabriko savininkai buvo labai patenkinti jų darbu, ypač džiaugėsi M. Zobarskienės vikrumu, kruopštumu... Kai Zobarskai persikėlė į Niujorką, šimtas kilometrų irgi buvo ne kliūtis draugams susitikti...


Viktoras Šutovičius – kunigas, rašytojas, gulago kalinys

Vytautas Žeimantas

Kunigas Viktoras Šutovičius

Gegužinėms pamaldoms

„Išleidžiame knygą „Gegužiniai skaitiniai“ (Majovaja čytanka), kurią parašė kunigas V. Šutovičius. Tokios knygos būtinumas baltarusių religiniame gyvenime buvo jaučiamas seniai. Kaip žinoma, lenkų politika amžiais neleido baltarusių kalbos į bažnyčią. Tačiau savo kalbos poreikį religiniame gyvenime baltarusiai jautė visada ir visada dėl jos sielojosi. (...) Šituos poreikius, šituos siekius patenkina kunigas V. Šutovičius“, – tokiais žodžiais kunigas Adomas Stankevičius palydėjo savo draugo ir bendraminčio kunigo Viktoro Šutovičiaus naują knygą, išleistą Vilniuje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija